Opatření rektorky přijaté v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020

Rektorka VŠE stanovuje s účinností od 14. října do 1. listopadu 2020 následující opatření:

 1. Vstup do budov VŠE mají zakázány osoby s příznaky nemoci COVID-19 a osoby, které se nacházejí v karanténě. V budovách VŠE mají všechny osoby povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky na zakrytí dýchacích cest.
 2. Výuka studentů v akreditovaných studijních programech i účastníků kurzů CŽV (včetně U3V) a MUK probíhá pouze v online formě.
 3. Zkoušky (včetně státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací) studentů v akreditovaných studijních programech i účastníků kurzů CŽV (včetně U3V) a MUK lze realizovat v prezenční formě pouze pokud se v jeden čas zkoušky účastní nejvýše 10 osob. Děkan může povolit vykonání státní závěrečné zkoušky distančním způsobem při splnění podmínek stanovených v § 5 zákona č. 188/2020 Sb.
 4. Výuka studentů v předmětech tělesné výchovy odpadá.
 5. Pro individuální konzultace studentů doporučujeme využívat online formu, osobní účast pouze v odůvodněných případech. V případě online formy je povinností akademického pracovníka mít uvedeny v InSISu podrobné informace, na základě kterých může student online konzultace využít.
 6. Studenti jsou povinni pro vyřizování svých studijních záležitostí přednostně využívat dostupné nástroje, které nevyžadují osobní návštěvu studijního oddělení (email, telefon, kontaktní centrum v InSIS).
 7. Veškeré akce studentských spolků v prostorách VŠE se až do odvolání ruší.

Provoz obslužných pracovišť

 1. Knihovna – provoz zůstává beze změn, po celou dobu návštěvy knihovny je povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest.
 2. Menza a další stravovací zařízení – otevřeny jsou provozy: AV Gastro (část pro zaměstnance), Pizza + Veget a Gastro Farao (Jarov).
 3. Studentské koleje – informace o opatřeních, které zavedla Správa účelových zařízení VŠE  proti šíření nemoci COVID-19, i o podmínkách ubytování v souvislosti s usnesením vlády č 1022 ze dne 12. října 2020, které omezuje ubytování studentů na koleji, naleznete na webových stránkách SÚZ.

Pořádání vybraných akcí na VŠE

 1. Absolventské středy – probíhají formou on-line.

 

Souhrnné a doplňující informace MŠMT k usnesením vlády vydaným 12. 10. 2020 vztahujících se k oblasti vysokého školství

 • Autor: Oddělení PR
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: