Orientační týden pro zahraniční studenty

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) každoročně pořádá Orientační týden pro zahraniční studenty. V roce 2023 se tato akce uskuteční v týdnu od 11. do 15. září. Očekáváme, že se k němu připojí téměř 800 výměnných studentů a samoplátců v anglicky vyučovaných diplomních programech. Hlavním cílem Orientačního týdne je seznámit studenty s kampusem VŠE, připravit je na nadcházející semestr, umožnit jim poznat krásy Prahy a pomoci navázat nová přátelství.

Tuto tradiční akci organizuje Oddělení zahraničních styků, které připravilo program zahrnující pestrou škálu aktivit. Kromě nezbytných administrativních úkonů zahrnuje především přednášky o kulturním šoku a o historii českých zemí, ale i výuku základů českého jazyka. V letošním roce bude program doplněn o nový workshop na téma Interkulturní kompetence, jehož hlavním cílem je připravit přijíždějící studenty na studium v odlišném kulturním prostředí.

Všichni přijíždějící studenti jsou zváni na uvítací ceremoniál, který vzhledem k vysokému počtu studentů probíhá po dva po sobě jdoucí večery. Přivítání studentů se bude konat ve Vencovského aule, jeho součástí bude kromě oficiálního uvítání i taneční a hudební vystoupení souboru Gaudeamus.