Podat přihlášku na VŠE je možné do 30. dubna

Do uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium v češtině na VŠE zbývají poslední týdny. Přihlášky na Fakultu financí a účetnictví, Fakultu mezinárodních vztahů, Fakultu podnikohospodářskou, Fakultu informatiky a statistiky a Fakultu managementu mohou zájemci podávat do 30. dubna 2022. Národohospodářská fakulta přijímá přihlášky do 31. května.

Každá fakulta má jiné podmínky přijímacího řízení, proto uchazečům doporučujeme pozorně si daná kritéria prostudovat.

Do anglicky vyučovaných programů je možné se hlásit také do 30. dubna s výjimkou programu BBA (10. června 2022).

Důležité odkazy pro uchazeče: