Akademické plénum se přesouvá na 15. března 2022

Rádi bychom vás informovali, že Akademické plénum se v původním termínu, 15. února, nekoná. Přesouvá se na úterý 15. března 2022.

Akademické plénum je tradičním setkáním vedení školy s akademickou obcí. Jeho cílem je seznámit studenty, akademické pracovníky i další zaměstnance s výsledky Vysoké školy ekonomické v Praze za minulý rok a plány do budoucna. Letošní Akademické plénum se bude konat v úterý 15. března 2022 od 16:15 h v Likešově aule.

V jeho rámci se rektorka prof. Hana Machková poohlédne za osmi lety v čele univerzity a budoucí rektor doc. Petr Dvořák představí vize do příštích let. Součástí programu bude také předání pamětních medailí VŠE, které paní rektorka udělí u příležitosti svého končícího mandátu, a vyhlášení ankety Pedagog roku 2021.

Rektorka VŠE se rozhodla udělit Pamětní medaile za zásluhy o rozvoj VŠE třem děkanům, a to děkanovi Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislavu Mejzlíkovi, Ph.D., děkanovi Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivanu Novému, CSc. a děkanovi Národohospodářské fakulty prof. Ing. Zdeňku Chytilovi, CSc.