Před 30 lety byl založen Francouzsko-český institut řízení při VŠE (IFTG)

Francouzsko-český institut řízení při VŠE (IFTG) byl založen 1. července 1990 jako první mezinárodní institut tehdejším rektorem prof. Ing. Věňkem Šilhánem, CSc. Od počátku stála v jeho čele Hana Machková, pro kterou se stal rozvoj francouzsko-českých vztahů celoživotním posláním.

Zajímavý je provopočátek této francouzsko-české spolupráce, který se díky Centru pro dějiny VŠE podařilo dohledat v našich archivech. Projekt vzdělávání frankofonních manažerů byl VŠE nabídnut již při návštěvě francouzského prezidenta Françoise Mitteranda v Praze v prosinci 1988. Tato návštěva měla historický význam, protože se jednalo o první návštěvu francouzského prezidenta v Československu (žádný prezident nikdy Československo před tím nenavštívil, a to ani v období první republiky, kdy byla Francie naším strategickým spojencem). Výjimečnost události byla znásobena setkáním F. Mitteranda s Václavem Havlem a dalšími disidenty na francouzském velvyslanectví (v jídelně Buquoyského paláce je dodnes možné si prohlédnout dobovou fotografii ze snídaně). Na počátku roku 1989 se ale nezdálo možné, že by na VŠE vyučovali francouzští profesoři a do Francie byli vysláni mladí učitelé v rámci stipendijního programu „formation de formateurs“.

Listopad 1989 samozřejmě změnil pohled na francouzsko-českou univerzitní spolupráci a projekt proto mohl být velmi rychle realizován. Francie se rozhodla podpořit demokratický vývoj v Československu a její pomoc na počátku 90. let byla opravdu velkorysá. Již v roce 1990 vznikla dvojjazyčná gymnázia i Francouzsko-český institut řízení, a následovaly i další francouzsko-české projekty.

V rámci programu vzdělávání akademických pracovníků VŠE (formation de formateurs), kteří odjeli jako stipendisté francouzské vlády na 3měsíční studijní pobyty na francouzské univerzity, se podařilo vybudovat tým francouzsky hovořících učitelů VŠE, kteří se dlouhá léta angažovali v různých projektech francouzsko-české spolupráce a někteří z nich učí v programu MBA Master Management et Administration des Entreprises dodnes.

Je velkou raritou, že na chodbách VŠE můžete potkat tři rytířky řádu Akademických palem. Tento řád založil Napoleon Bonaparte a Francie je asi jedinou zemí, která má státní vyznamenání pro učitele. Chevaliers des Palmes Académiques jsou prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. (FFÚ), prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (FIS) a prof. Ing. Hana Machková, CSc. (FMV, dnes ve funkci rektorky, která v roce 2016 získala i nejvyšší francouzské vyznamenání Řád čestné legie).

Za 30 let existence může být IFTG pyšný na téměř 700 absolventů, kteří se výborně uplatňují v praxi. 30. výročí založení IFTG plánovala VŠE ve spolupráci s francouzským velvyslanectvím oslavit důstojně. Na konec června bylo naplánováno předání čestného doktorátu nositeli Nobelovy ceny za ekonomii prof. Jean Tirolovi. Bohužel opatření proti šíření koronaviru tuto výjimečnou událost odsunula na rok 2021. Přesto si alespoň virtuálně připomínáme tento úspěšný projekt mezinárodní spolupráce a děkujeme všem francouzským partnerům za dlouholetou podporu vzdělávacích aktivit Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

 

  • Autor: Oddělení PR
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: