Přihlaste se na navazující magisterské studium nyní, studovat začněte v únoru

Nestihli jste z nějakého důvodu přijímací řízení na navazující magisterské studium ve standardním termínu? Přihlaste se během podzimu a začněte studovat od února 2020. Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) a Národohospodářská fakulta (NF) vyhlašují přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce. Získejte kvalitní a mezinárodně uznatelné vzdělání, kterým nastartujete svou kariéru.

FMV
Přihlášku je možné podávat na tyto programy a obory:
• Cestovní ruch
• Evropská ekonomická integrace
• Mezinárodní obchod
• Podnikání a právo

Termín podání přihlášky: 1. říjen – 30. listopad 2019
Termín přijímací zkoušky a zápisu do studia: úterý 21. ledna 2020

NF
Přihlášku je možné podávat na tyto programy:
• Ekonomie
• Hospodářská politika
• Regionalistika a veřejná správa
• Moderní hospodářské dějiny (pokud se stihnou akreditovat, čekáme na rozhodnutí z NAU)

Termín podání přihlášky: listopad – 10. ledna 2020
Termín přijímací zkoušky: 20. ledna 2020

Přihlášky podávejte elektronicky prostřednictvím prihlasky.vse.cz. Pro přijetí platí podmínky vyhlášené pro akademický rok 2019/2020 s tím, že poplatek za přijímací řízení činí 810 Kč.