Programy MBA v angličtině a francouzštině

29. dubna
2018

Programy MBA jsou světově nejuznávanější formou celoživotního vzdělávání. Studium programu MBA je určeno zejména absolventům vysokých škol, kteří nestudovali manažersky zaměřené studijní obory.

Profesní titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená také vyšší hodnotu pro firmu, ve které absolventi působí. Důležité jsou i kontakty, jež absolventi během studia naváží a které nadále rozvíjejí v rámci absolventských spolků.

VŠE v současné době nabízí čtyři programy MBA, které jsou buď plně, nebo částečně vyučovány v cizím jazyce. Do výuky všech programů jsou zapojeni zahraniční hostující profesoři i odborníci z praxe.

Programy FMV a IFTG mají formu double degree a umožňují získat titul MBA z VŠE i titul partnerské zahraniční vysoké školy. V oblasti manažerského vzdělávání jsou programy double degree moderním trendem, protože nabízejí vysokou přidanou hodnotu. Jedná se o propojení mezinárodního know-how s adaptací vzdělávacího programu na místní podnikatelské prostředí.

„VŠE se dlouhodobě zaměřuje na internacionalizaci ve všech oblastech. Rozhodli jsme se proto inovovat i naši nabídku programů celoživotního vzdělávání a zaměřit se na programy MBA realizované ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami. Jedná se o double degree MBA v angličtině s MCI (Management Centre Innsbruck) a ve francouzštině s iaelyon, School of Management. Nechtěli jsme se stát pobočkou zahraniční školy, věříme v partnerství. Program double degree je nejvyšší formou mezinárodní spolupráce založené na důvěře v kvalitu partnerské instituce. Titul MBA z VŠE má vysokou hodnotu na českém trhu práce a diplom zahraniční školy usnadňuje mezinárodní kariéru“, vysvětluje rektorka VŠE Hana Machková.

Uzávěrky přihlášek do programů MBA na VŠE:

  • Double degree program MBA – Master Management et Administration des Entreprises: uzávěrka prodloužena do 20. 5. 2018.
  • International executive MBA programy Fakulty podnikohospodářské: 15. června 2018
  • Double degree program MBA – International Business Fakulty mezinárodních vztahů: 30. června 2018.