Rektor Dvořák jmenoval Dr. Adélu Zubíkovou děkankou Národohospodářské fakulty

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze dnes na návrh Akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE jmenoval Ing. Adélu Zubíkovou, Ph.D. děkankou Národohospodářské fakulty. Funkční období nové děkanky trvá od 4. června 2024 do 3. června 2028.

Rektor Dvořák jmenoval Dr. Adélu Zubíkovou děkankou Národohospodářské fakulty