Studenti a zástupci VŠE se účastní CEMS Annual Events 2019 ve Vídni

Ve dnech 27. listopadu až 1. prosince 2019 probíhá ve Vídni tradiční největší networkingová událost roku CEMS Annual Events 2019. Událost je organizována vždy jednou ze 32 členských univerzit aliance CEMS, letos je tak hostující univerzitou právě vídeňská WU.

Cílem události je poskytnout CEMS komunitě možnost a prostor pro setkávání. Účastní se jí proto absolventi ze všech partnerských univerzit CEMS, jejich příbuzní i spolužáci, členové správních orgánů, zástupci univerzit včetně akademických ředitelů a administrativních pracovníků, korporátní partneři, ale i dřívější alumni. Nechybí ani studenti a zástupci VŠE.

CEMS Annual Events je vyvrcholením roku, kterého se v současné době účastní fyzicky i virtuálně více než 7 000 členů komunity CEMS. Událost sestává z řady akademických a profesních setkání, řídící orgány zároveň přijímají rozhodnutí klíčová pro chod aliance. Nedílnou součástí je také graduace nových absolventů programu, která letos proběhne v sobotu 30. listopadu v Marx Halle. Zúčastní se jí také 36 ze současných 43 absolventů programu CEMS na VŠE, kteří se tím připojí ke komunitě více než 15 600 absolventů CEMS z celého světa.

Přijímací řízení na CEMS
Přístup do e-přihlášky je nyní otevřen. Přihlášku je možné podat do 28. února 2020. Vybraní uchazeči poté postoupí do druhého kola přijímacího řízení, které probíhá formou tzv. Assessment centra. Pro více informací o přijímacím řízení a dokumentech, které musí uchazeč k přihlášce doložit, naleznete na webových stránkách programu.