Studenti VŠE budou bydlet na nově pojmenovaných kolejích

Palachova, Eislerova a Thalerova kolej. Tato nová jména ponesou oficiálně od 1. dubna 2019 koleje na Jarově, kde bydlí zejména studenti Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). VŠE se tak rozhodla vyjádřit uznání třem významným osobnostem, které jsou se školou spjaty. V areálu kolejí bude také nově instalována pamětní deska Jana Palacha.

Původní Jarov I., bloky A, B, C, D ponesou nově název Palachova kolej. Jan Palach, symbol odboje proti pasivní rezistenci společnosti vůči okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968, totiž studoval v letech 1966–1968 na VŠE, a právě v této budově bydlel.

Odhalení pamětí desky může být realizováno až nyní, nikoli v lednu, kdy probíhaly hlavní připomínkové akce k padesáti letům od tragického činu Jana Palacha, a to proto, že instalace desky musí proběhnout za teplejšího počasí,“ vysvětluje Hubert Bystřičan, spolužák Jana Palacha a jeden z iniciátorů instalace pamětní desky na Jarově.

Blok Jarov III. F bude nově pojmenován po významném ekonomovi s pohnutým osudem. Pavel Eisler bojoval v československé vojenské jednotce ve Velké Británii, stal se obětí politických procesů v 50. letech, později pedagogicky působil na VŠE, kde patřil k předním představitelům reformního hnutí 60. let. Pavel Eisler zemřel tragicky v roce 1966, ale jeho rodina zůstala se školou v kontaktu. VŠE získala jeho vědeckou pozůstalost, a paní Jean Eisler věnovala ve svém poslední vůli knihovně VŠE i finanční dar.

Po nositeli Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2017 Richardu Thalerovi ponese jméno budova Jarov III G. Profesor University of Chicago, Booth School of Business obdržel v roce 2015 od VŠE čestný doktorát na návrh Národohospodářské fakulty.

Inspirací pro pojmenování našich kolejí byli spolužáci Jana Palacha, kteří přišli s nápadem na umístění pamětní desky na kolej, kde Jan Palach bydlel. Myslím si, že studenti změnu uvítají. Je mnohem lepší bydlet na koleji, která nese jméno významného člověka, než na koleji s neosobním číslem. Záměrně jsme vybrali osobnosti, které jsou spjaty s VŠE a které reprezentují různá historická období,“ řekla rektorka VŠE prof. Hana Machková.

Slavnostní křest nově pojmenovaných budov a odhalení pamětní desky se koná 27. března od 15 h v areálu kolejí na Jarově (Koněvova 93/198). Akce se zúčastní zástupci VŠE a pozvání přijali také spolužáci Jana Palacha a oba synové Pavla Eislera.

Studenti, zaměstnanci i veřejnost jsou na akci srdečně zváni.

 

Jan Palach, symbol odboje proti pasivní rezistenci společnosti vůči okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968, studoval v letech 1966–1968 na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Právě na VŠE zažil Jan Palach i zásadní období, které v něm ještě více prohloubilo zájem o politiku, a to období Pražského jara. Zde se také poprvé zapojil do studentského života. Jeho zájem o celospolečenské dění vyvrcholil po přestupu na Univerzitu Karlovu v roce 1968. Velmi těžce nesl politiku Sovětského svazu vůči reformním snahám v tehdejší Komunistické straně Československa a nedokázal se vyrovnat s pasivitou společnosti proti násilnému potlačení reformního procesu. S cílem vyburcovat společnost proti sovětské okupaci se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí polil benzínem a upálil. O tři dni později na následky zranění zemřel. Jan Palach bydlel během studia na VŠE právě zde.

Pavel Eisler měl výjimečný osud. V roce 1938 opustil Československo a ve Velké Británii absolvoval London School of Economics. V roce 1941 vstoupil do čs. vojenské jednotky, ve které sloužil až do těžkého zranění u Dunquerque v roce 1945. Po skončení 2. sv. války pracoval pro OSN v New Yorku a Ženevě. V roce 1948 se s rodinou vrátil do Československa. V kanceláři Prezidenta republiky pracoval jako vedoucí referátu pro zahraničně ekonomické otázky, zúčastnil se konference OSN o mezinárodním obchodu a byl čs. viceguvernérem v MMF. Změna režimu v roce 1948 pro něj znamenala osudový zvrat. P. Eisler rezignoval na pozici ve státní službě a nastoupil do ČKD jako soustružník. V roce 1956 začal přednášet na VŠE. V 60. letech patřil k předním představitelům reformního hnutí, byl jmenován docentem, ale habilitační práce vyšla až po jeho tragickém skonu v roce 1966. Ve švýcarských Alpách jej zasáhl blesk.

Richard H. Thaler je profesorem University of Chicago, Booth School of Business, a nositelem Nobelovy ceny za ekonomii. Richard H. Thaler získal doktorát na University of Rochester v New Yorku v roce 1974. Od roku 1978 do roku 1995 působil na Cornellově univerzitě, SC Johnson College of Business, a od roku 1995 působí na University of Chicago. Nobelovu cenu získal v roce 2017 za přínos k rozvoji teorie behaviorální ekonomie. V roce 2018 byl zvolen řádným členem Americké akademie věd. Profesor Thaler se specializuje na výzkum behaviorální ekonomie, financí a vlivu psychologických faktorů na manažerská rozhodování. Jeho snahou je doplnit tradiční ekonomické modely o poznatky z psychologie. V roce 2015 vykonával prof. Thaler funkci předsedy Americké ekonomické společnosti. V roce 2015 mu VŠE udělila čestný doktorát na návrh Národohospodářské fakulty.