Study in Prague podepsalo memorandum s Prague City Tourism

Ve čtvrtek 15. června 2023 v Karolinu podepsaly Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy a Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism, memorandum o spolupráci subjektů Study in Prague a Prague City Tourism.

Uzavření memoranda se za Study in Prague zúčastnili také rektor České zemědělské univerzity, Petr Sklenička, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Petr Dvořák a rektor Vysoké školy chemicko-technologické, Pavel Matějka.

Smyslem podepsaného memoranda je především prohloubení stávající spolupráce na společných projektech, vzdělávacích a odborných akcích a popularizačních aktivitách.

Prague City Tourism je oficiální organizace destinačního managementu, jejímž posláním je udržitelný rozvoj cestovního ruchu v české metropoli.

Konsorcium Study in Prague vzniklo v roce 2015 a v současnosti spojuje sedm významných pražských vysokých škol (AMU, ČVUT, ČZU, UK, VŠCHT, VŠE a VŠUP). Study in Prague se zaměřuje na propagaci cizojazyčných programů v rámci společných aktivit, jako je například účast na veletrzích vzdělávání v zahraničí, společné materiály, webové stránky a další.