Tři současní děkani převzali medaili za zásluhy o rozvoj VŠE

U příležitosti končícího mandátu se rektorka VŠE prof. Hana Machková rozhodla udělit tři pamětní medaile za dlouhodobý přínos a zásluhy o rozvoj Vysoké školy ekonomické v Praze. Na Akademickém plénu převzali 15. března 2022 medaili děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a děkan Národohospodářské fakulty prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Medaili za zásluhy o rozvoj VŠE jsem se rozhodla udělit třem děkanům, kterým končí funkční období v roce 2022 a kteří jsou dle mého názoru skutečnými osobnostmi, které přispěly nejen k rozvoji jimi řízených fakult, ale také k dobrému jménu VŠE v České republice i zahraničí,“ vysvětlila rektorka.