Univerzita třetího věku otevírá přihlášky pro nové zájemce

Od 1. června až do 30. srpna 2019 mají noví zájemci o Univerzitu třetího věku (U3V) na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) možnost podat přihlášku ke studiu. Učinit tak lze elektronicky, telefonicky, případně osobně dle pokynů uvedených na webu univerzity. Univerzita třetího věku je určena seniorům ve starobním důchodu a zájemcům v invalidním důchodu. Nyní na U3V VŠE studuje 1 235 studentů. V prvních třech dnech podalo přihlášku 70 nových zájemců.

Univerzita třetího věku VŠE nabízí seniorům 88 předmětů z několika oblastí. Předměty přitom nejsou svázány do programů a je možné studovat jeden či libovolné množství předmětů. Studium je organizováno po semestrech dle harmonogramu výuky na VŠE, tj. v rozsahu 13 týdnů v zimním semestru a 13 týdnů v letním semestru. Zájemci mohou začít studovat od září či od února. V době zápisů se koná úvodní informační schůzka, na níž uchazeči získají podrobné informace o předmětech a o organizaci výuky.

Předměty se registrují vždy pouze na jeden semestr a jsou nabízeny v rámci čtyř kategorií: Společensko-vědní předměty, Jazykové předměty, Informatické předměty a Zdravotně-tělovýchovné a umělecké předměty. Kompletní výčet je k dispozici zde. Poplatek za semestr a předmět činí 450 – 1800 Kč dle rozsahu a charakteru předmětu. Počet současně studovaných předmětů není omezen. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je účast v 7 týdnech výuky v prvních 12 týdnech výuky, popř. splnění dalších podmínek stanovených učiteli. Na konci semestru studenti obdrží osvědčení o absolvování jednotlivých předmětů.

Již tradičně převládá největší zájem o předměty Mezinárodní politika a diplomacie, Cestovní ruch, Dějiny umění, Pohyb v prevenci a péči o zdraví nebo Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Z informatických předmětů je zájem především o předměty Jak vyzrát na počítač, Windows 10, Word, Digitální fotografování, Zoner Photo Studio. Rozsáhlá je také jazyková výuka v malých výukových skupinách do 20 studentů (angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština).

Velký zájem je o nový celosemestrální předmět Dilemata, úskalí a výzvy soudobé politiky, v němž mj. přednáší prof. Vladimíra Dvořáková. Přes 50 zájemců je již registrováno na jednodenní předmět Jak se chovat v nebezpečí (sebeobrana pro seniory), který se bude konat ve čtvrtek 5. 9. 2019. V lednu 2020 je pro seniory připraven třídenní předmět prof. Karla Dyby Třicet let českého kapitalismu. Na Jižním Městě se budou v zimním semestru učit předměty Jak používat digitální fotoaparát, Jak být v bezpečí na internetu, Android, Elektronické knihy, Domácí síť.

Více informací o registraci na Univerzitu třetího věku, jejím průběhu a poplatcích za studium naleznete zde.