Uzávěrka přihlášek na doktorské studium je 30. května

VŠE pro akademický rok 2021/22 nabízí čtrnáct doktorských studijních programů, většina z nich je akreditována v češtině i angličtině. Elektronickou přihlášku na doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě mohou zájemci podávat do 30. května 2021. Fakulta informatiky a statistiky bude rovněž realizovat druhé kolo přijímacího řízení s termínem pro podání přihlášek do 30. srpna 2021.

Oproti magisterskému studiu je doktorské studium velice individuální – studujete jen to, co chcete a co vás zajímá. Předmětů není mnoho. Čeká vás účast na konferencích, psaní článků, asistence při výuce bakalářských předmětů a samozřejmě psaní disertační práce. Zároveň se po celé studium zabýváte tématem, které si sami vyberete a chcete zkoumat.
Výhodou je doktorské stipendium, které se liší v závislosti na studovaném oboru a fakultě. Dále status studenta i po dovršení 26 let, nebo možnost vycestovat do zahraničí až na jeden rok.

Důležité odkazy:

 

Podat přihlášku