Uzávěrka přihlášek na francouzsko-český program MBA_MAE /20. 5. 2024/

20. května
2024

V akademickém roce 2024/2025 otevírá VŠE, Francouzsko-český institut řízení již 33. ročník francouzsko-českého programu MBA_ Master Management et Administration des Entreprises. Hlavním cílem programu je poskytovat frankofonním zájemcům kvalitní manažerské vzdělání a přispívat tak k rozvoji ekonomické spolupráce mezi Francií a Českou republikou. Program MBA_MAE realizuje VŠE ve spolupráci s iaelyon, School of Management. Jedná se o program typu double degree, absolventi získávají diplom MBA akreditovaný VŠE a francouzský státní diplom Master 2_MAE.

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2. a vyšších ročníků navazujícího magisterského studia),
  • event. bakalářský stupeň + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek je 20. května 2024, přihlášky se podávají elektronickyzde

Pro akademický rok 2024/2025 se Komerční banka rozhodla podpořit studium tří studentů VŠE, kteří splní podmínky pro přijetí do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises, formou příspěvku na školné ve výši 20 000 Kč/student.

Přijímací pohovory se budou konat 11. června 2024 (pohovor může probíhat prezenčně i on-line).

Díky podpoře francouzské vlády je program MBA cenově dostupný, školné za tento mezinárodně uznávaný kurz je stanoveno na 80 000 Kč.

 

Uzávěrka přihlášek na francouzsko-český program MBA_MAE /20. 5. 2024/