Volby do Akademického senátu FFÚ proběhnou 20. – 22. září 2022

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví (AS FFÚ VŠE) vyhlašuje volbu jednoho člena AS FFÚ VŠE ve volebním obvodu studentů na funkční období od 1. 10. 2022 do 10. 5. 2024. Volby se uskuteční prezenčně ve dnech 20. až 22. září 2022 od 10:00 do 16:00 h, místnost bude upřesněna. Volit mohou všichni studenti a studentky FFÚ, z kandidátů a kandidátek budou do AS FFÚ VŠE vybírat čtyři zástupce ze svých řad.

Kandidáti/tky mohou své přihlášky podávat od 1. do 11. září. Podrobnosti včetně přihlášky jsou dostupné ZDE. Zároveň jim VŠE nabízí možnost oslovit potenciální voliče prostřednictvím nezávislé veřejné platformě volby.vse.cz. Zájemci o prezentaci mohou své medailonky a program včetně fotografie zasílat na email pr@vse.cz.

AS FFÚ VŠE je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Má celkem patnáct členů, z čehož jednu třetinu tvoří zástupci studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.