VŠE hostí zasedání Pléna České konference rektorů /2.-3. 6./

Na VŠE se 2. a 3. června 2022 uskuteční 166. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) a zároveň také Společné zasedání se Slovenskou rektorskou konferencí (SRK). VŠE tak bude hostit třicet sedm rektorů a rektorek českých veřejných, státních i soukromých vysokých škol a dvacet dva ze Slovenska.

Program začíná ve čtvrtek v 10:30 h a končí v pátek ve 14 h, jeho součástí bude také diskuze s hosty. Předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Ivan Barančík představí opatření, která usnadní českým vysokým školám pomoc ukrajinským studentům a Ukrajině. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík se bude také věnovat aktuální problematice vysokého školství ČR. Další diskuze, tentokrát s náměstkem ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární Martinem Smolkem, se zaměří na možnosti studia zahraničních studentů na domácích vysokých školách.
Oba dny zakončí tisková konference, na které ČKR, respektive Společné zasedání ČKR a SRK představí své závěry a usnesení.

Česká konference rektorů:

ČKR, založená v lednu 1993, je sdružení rektorů všech dvaceti šesti veřejných, dvou státních a některých soukromých (18) vysokých škol v ČR. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Foto: ČKR