VŠE hostila 166. zasedání Pléna České konference rektorů

Na Vysoké škole ekonomické v Praze se 2. a 3. června 2022 uskutečnilo zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) a zároveň také Společné zasedání se Slovenskou rektorskou konferencí (SRK). VŠE tak přivítala třicet sedm rektorů a rektorek českých veřejných, státních i soukromých vysokých škol a dvacet dva ze Slovenska. V rámci programu vystoupil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.

ČKR se během zasedání věnovala tématům jako opatření, která usnadní českým vysokým školám pomoc ukrajinským studentům a Ukrajině, aktuální problematice českého vysokého školství (financování vysokých škol, vízová politika) či možnostem studia zahraničních studentů. Mezi hosty patřil také Ivan Barančík, předseda Národního akreditačního úřadu nebo Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární.
Usnesení ze 166. zasedání Pléna ČKR je k dispozici ZDE.

Společné zasedání ČKR a SRK mělo na programu diskuzi o aktuálních problémech domácího a slovenského vysokého školství. Usnesení je k dispozici ZDE.

Česká konference rektorů:
ČKR, založená v lednu 1993, je sdružení rektorů všech dvaceti šesti veřejných, dvou státních a některých soukromých (18) vysokých škol v ČR. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).