VŠE ocenila nejoblíbenější pedagogy roku 2019

VŠE poprvé ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2019 vyhlášen Ing. Jan Molín, za FMV doc. Zuzana Stuchlíková, za FPH Ing. David Říha, za FIS Mgr. Milan Bašta, za NF Ing. Michal Mirvald a za FM doc. Peter Pažitný. Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě návrhu děkanů, který vycházel z hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Pro svého oblíbeného učitele hlasovalo celkem 1958 studentů.

Z mého pohledu rektorky VŠE studentská anketa dopadla výborně. Anketa ukázala, že máme velmi silnou střední generaci pedagogů. Nejmladšímu oceněnému bude v létě 39 let, nejstaršímu příští týden 44 let. Mezi 6 oceněnými jsou pouze dva docenti, ale všichni ostatní mají k habilitaci blízko. Studenti ocenili vesměs učitele, kteří se pro školu angažují. Vždyť mezi oceněnými máme dva členy akademického senátu VŠE, jednoho člena fakultního akademického senátu, jednoho proděkana a paní ředitelku fakultního centra“, řekla rektorka VŠE prof. Hana Machková během předávání ocenění.

Anketa běžela do 21. 2. 2020, její vyhlášení proběhlo během akademického pléna 27. 2. 2020. Alespoň jeden hlas od studentů získalo 477 pedagogů. Ocenění Pedagog roku bude rektorka VŠE pravidelně udělovat vždy počátkem kalendářního roku na základě názoru studentů vyjádřených formou anonymního anketního hlasování.

Ocenění pedagogové roku 2019:

Fakulta financí a účetnictvíIng. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Molín působí na Katedře finančního účetnictví a auditingu FFÚ devátým rokem. Od roku 2014 je zástupcem vedoucího katedry a zasedá také v Akademickém senátu FFÚ. Na VŠE vyučuje např. Účetnictví I, Accountant in Business, Účetnictví a daně individuálního podnikatele. Je spoluautorem publikace Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu a Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Za obě publikace získal ocenění fakulty.
Mimo to se angažuje v oborových organizacích. Je např. předsedou etické komise Komory certifikovaných účetních či zkušebním komisařem Komory daňových poradců ČR.

 

Fakulta mezinárodních vztahůdoc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Doc. Stuchlíková pracuje na Katedře světové ekonomiky FMV od roku 2004. Má na starosti např. povinný magisterský kurz Regionální trhy v globální perspektivě. Působí jako garantka a přednášející v rámci magisterské vedlejší specializace Čínská studia, vyučuje i ve vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie na FMV. Na FMV vede od roku 2016 Centrum asijských studií (CAS). Kromě makroekonomického vývoje Číny a Japonska se dlouhodobě věnuje vybraným problémům zahraničně-obchodní politiky, nového regionalismu a ekonomické diplomacie.

 

Fakulta podnikohospodářskáIng. David Říha, Ph.D.

Ing. Říha působí na Katedře marketingu FPH. Vyučuje např. vedlejší specializaci Marketing a Sales management. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. Od roku 2018 je členem Akademického senátu VŠE. Mimo to je také členem České marketingové společnosti.

 

 

Fakulta informatiky a statistiky – Mgr. Milan Bašta, Ph.D.

Mgr. Bašta vystudoval na Karlově univerzitě obor Astronomie a astrofyzika, na Katedře statistiky a pravděpodobnosti FIS působí od roku 2008. Vyučuje bakalářské a magisterské předměty, např. Regrese, Modely ekonomických a finančních časových řad, Výpočetní statistika v R atd. Věnuje se také výzkumné činnosti v oboru analýzy časových řad a regresní analýzy. V rámci VŠE se zapojil do dvou výzkumných grantů Modelování sezónních časových řad s velkou délkou sezónnosti a Modelování finančních a ekonomických časových řad – aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod.

 

 

Národohospodářská fakulta – Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

Ing. Mirvald je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE, v současné době je na téže fakultě proděkanem pro zahraniční vztahy a zástupcem vedoucího Katedry ekonomie. Pedagogicky zde působí od roku 2001, přednáší kurzy ekonomie zejména v bakalářských studijních programech. Jako lektor pravidelně působí také na Komoře auditorů ČR a příležitostně na Nejvyšším kontrolním úřadě ČR či Ministerstvu obrany ČR.

 

 

Fakulta managementu – doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D.

Doc. Pažitný působí na Katedře managementu FM od roku 2015. Jako expert na oblast zdravotnictví je garantem vedlejší specializace Management zdravotnických služeb a přednáší např. v kurzu Metody ekonomického hodnocení zdravotnických programů. V rámci letní školy FM VŠE vyučuje Marketing ve zdravotnictví v angličtině. Je členem Akademického senátu FM a zároveň zasedá také v Akademickém senátu VŠE. V rámci výzkumné činnosti se věnuje projektu TAČR zaměřenému na ekonomickou zátěž Alzheimerovy choroby v ČR. V minulosti působil jako poradce v oblasti zdravotní politiky pro ministerstvo zdravotnictví v České republice, na Slovensku i v Maďarsku.

 

Oceněným gratulujeme!