VŠE spouští první program MBA v ČR zaměřený na nemovitosti a jejich oceňování

2. října
2018

Na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) bude v listopadu 2018 zahájen nový program MBA, Nemovitosti a jejich oceňování. Přihlášky lze zasílat do 12. 10. 2018. Studijní program zaměřený na ekonomickou stránku nemovitostí spojenou s jejich rozvojem, investicemi a oceňováním je organizován Katedrou financí a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví VŠE ve spolupráci s RICS (Royal Insitution of Chartered Surveyors).

Program MBA zaměřený na nemovitosti je prvním svého druhu v České republice a jako první přináší komplexní studium trhu s nemovitostmi ze všech úhlů pohledu včetně právních, technických a ekonomických souvislostí. Předměty budou vyučovány v češtině s vloženými anglickými přednáškami“, představuje nový program Ing. Jaroslav Kaizr, výkonný ředitel programu MBA a vedoucí oddělení pronájmu komerčních prostor v Savills. „Tento typ programu na trhu dlouhodobě chybí a jsem rád, že se Fakulta financí a účetnictví na VŠE tomuto segmentu nyní cíleně věnuje,“ dodává.

Naším dlouhodobým cílem je nabídnout veřejnosti kvalitní a komplexní studium nemovitostí na akademické půdě. Mezi lektory jsou odborníci z praxe, z akademické i státní sféry. Podařilo se nám dát dohromady tým skutečně výjimečných osobností, které mají zájem své zkušenosti předávat,“ říká Ing. Barbora Rýdlová, vedoucí Katedry financí a oceňování podniku.

Mezi lektory se představí například prezident RICS Česká republika – William Bucknell BSc (Hons) MRICS, světově uznávaný architekt Ian Bogle MArch nebo Bert Hesselink ze CBRE, který stojí za projektem Art of Space. Za VŠE se na výuce bude podílet např. doc. Petr Dvořák, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost , prof. Petr Musílek, prorektor pro vědu a výzkum, nebo doc. Ladislav Mejzlík, děkan fakulty Financí a účetnictví.

Program MBA Nemovitosti a jejich oceňování bude probíhat formou soustředění, vždy v pátek odpoledne a v sobotu jednou za 3 týdny po dobu 4 semestrů. Odborným garantem programu MBA je prof. Miloš Mařík. Informace o studiu a o přihlašování do studia poskytuje administrátorka programu Mgr. Jana Krákorová. Více informací o programu zájemci naleznou ZDE.