VŠE získala prestižní AACSB akreditaci!

S hrdostí oznamujeme, že Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) získala jako první vysoká škola v České republice akreditaci AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), což potvrzuje příslušnost k malé skupině elitních světových ekonomických univerzit.

Co je akreditace AACSB?

AACSB International (AACSB), založená v roce 1916, je největší světovou aliancí v oblasti ekonomického a manažerského vzdělávání. Cílem aliance je propojovat vzdělávací instituce, studenty a firmy, a přispět tak k přípravě budoucí generace úspěšných lídrů. Díky rozsáhlé členské základě ve více než 100 zemích celého světa může AACSB přispívat k rozvoji a rostoucímu vlivu ekonomického a manažerského vzdělávání a podporovat inovace v této oblasti vysokého školství.

Akreditace AACSB, která je synonymem pro nejvyšší standardy kvality, je také inspirací pro inovativní přístupy ke vzdělávání po celém světě. Nároky kladené na akreditované byznys školy jsou tak vysoké, že držitelem akreditace AACSB je celosvětově méně než 6 % vysokých škol, které nabízejí manažerské studijní programy. K dnešnímu dni se jedná o celkem 1 013 vysokoškolských institucí v 60 zemích světa. Kromě toho získalo ještě 194 institucí specializovanou akreditaci AACSB pro oblast účetnictví.

„Akreditace AACSB je udělována vysokoškolským institucím, které prokázaly mimořádnou kvalitu ve všech oblastech své působnosti, zejména v oblasti pedagogiky, vědecko-výzkumné činnosti, tvorby studijních programů a vzdělávání studentů,“ řekla Stephanie M. Bryant, výkonná viceprezidentka a výkonná ředitelka AACSB pro oblast akreditací. „Gratulujeme VŠE a rektoru Petru Dvořákovi k získání akreditace, a blahopřejeme i celému týmu, který se na náročném procesu, který vyústil získáním akreditace, podílel. Blahopřejeme vedení školy a jednotlivých fakult, akademickým pracovníkům, administrativním pracovníkům a studentům.“

Proč je akreditace AACSB důležitá?

„Úsilí, které Vysoká škola ekonomická v Praze vynaložila k získání akreditace, je důkazem toho, jaký důraz klade VŠE na zvyšování kvality. Získání prestižní akreditace je důležité nejen pro studenty, absolventy a firemní partnery VŠE, ale i pro dobré jméno celého českého vysokého školství“, dodala paní Bryant. „Dnešní studenti jsou budoucími lídry a skutečnost, že se VŠE stala součástí prestižní skupiny byznys škol, které jsou držiteli akreditace AACSB, bude mít dlouhodobý pozitivní přínos pro jejich alma mater jak tuzemsku, tak globálně.“

Pro naše studenty tato akreditace znamená také možnost lepšího uplatnění na mezinárodním pracovním trhu. Absolventi univerzit s AACSB akreditací jsou vyhledáváni těmi největšími globálními firmami, které přijímají zaměstnance pouze ze škol akreditovaných AACSB.

Ziskem AACSB získává také fakulta podnikohospodářská  poslední akreditaci, která jí chyběla pro titul tzv. Triple Crown Accreditation (AACSB, AMBA a EQUIS). Jedná se o významné ocenění pro nejlepší ekonomické fakulty na světě.

Poděkování

„Jsme hrdí na to, že jsme první vysokou školou v České republice, která získala prestižní mezinárodní akreditaci AACSB. Jedná se o institucionální akreditaci, která vyžadovala maximální dlouhodobé nasazení všech šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze pro splnění náročných kvalitativních standardů v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné i v oblastech péče o studenty a celého procesního řízení. Velký dík patří naší britské mentorce prof. Stephanie Morgan, která nás náročným akreditačním procesem provázela. Získáním akreditace naše snaha o neustálé zvyšování kvality nekončí. Tuto prestižní akreditaci chápeme jako závazek i motivaci pro další rozvoj VŠE. Věříme, že se nám v duchu našeho motta daří „kráčet správným směrem“. Mezinárodní akreditace nám pomůže zvýšit konkurenceschopnost na mezinárodním trhu vzdělávání a posílí prestiž školy v České republice i v zahraničí“, zdůraznil rektor VŠE doc. Petr Dvořák.

Více informací o akreditaci AACSB a najdete na webových stránkách AACSB.

VŠE získala prestižní AACSB akreditaci!