Vyjádření vedení VŠE k události na FF UK

Jsme šokováni a hluboce zarmouceni tragickou událostí, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tento hrůzný čin naprosto popírá veškeré hodnoty, které jako akademická instituce vyznáváme. Násilí v jakékoli formě je v rozporu s principy vzájemného respektu, porozumění a intelektuálního růstu, které jsou základem našeho poslání.
V těchto těžkých chvílích vyjadřujeme svou nejhlubší soustrast a solidaritu všem, kdo byli tímto incidentem ovlivněni. Naše myšlenky jsou s každým studentem, členem fakulty, zaměstnancem a jejich rodinami, kteří jsou událostí ovlivněni a procházejí nesmírně bolestnými chvílemi.
  • Autor: PR VŠE
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: