Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze.

V úterý 24. dubna se uskutečnily volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze. Poprvé měli studenti i akademičtí pracovníci možnost využít elektronického hlasování.

Volební účast v rámci celé VŠE dosáhla 24 % ze všech oprávněných voličů, kdy k volbám bylo přizváno 13 832 studentů a akademických pracovníků a svůj hlas přišlo odevzdat celkem 3295 z nich.

Nejvyšší volební účast studentů, a sice 45%, zaznamenala Národohospodářská fakulta, následovala ji Fakulta financí a účetnictví s 35% hlasujících studentů. Nejvíce hlasujících z řad akademických pracovníků vzešlo opět z Národohospodářské fakulty (95 %) a z Fakulty managementu (78%).

Jak se univerzitní komunita rozhodla a jaké osobnosti ji budou následující období 2024- 2027 reprezentovat? Níže naleznete výsledky za jednotlivé fakulty.

Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze.