Vysoká škola ekonomická v Praze se zapojuje do projektu NPO Green Deal

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se projektem Sustainable Education and Environmental Development (SEED) aktivně zapojuje do výzvy Green Deal z Národního plánu obnovy. Projekt VŠE si klade za cíl podpořit revize stávajících studijních programů a vznik nových programů a kurzů celoživotního vzdělávání se zaměřením na témata zelené a digitální transformace a také vytvoření vlastní strategie v této oblasti pro VŠE. Projekt z komponenty 7.4 NPO Adaptace školských programů – Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách běží od začátku roku 2024 do konce prosince 2025 s předpokládanou výší financování pro VŠE 42 milionů Kč.

Výstupy projektu SEED:

V rámci projektu SEED vzniknou:

  • 2 nové studijní programy
  • 15 nových předmětů
  • 14 nových kurzů celoživotního vzdělávání
  • dokument Strategie udržitelnosti a zelené transformace
  • 8 nových partnerství

Částečně bude také inovováno 50 stávajících předmětů.

Strategie udržitelnosti VŠE

Strategie udržitelnosti VŠE se zaměří zejména na hospodaření s energiemi a odpady, dodavatelské řetězce, prostředí v kampusech VŠE a rozsáhlou digitalizaci studijních agend a procesů. Bude kladen důraz na šíření „Sustainable mindsetu“ prostřednictvím úkolů a aktivit zaměřených na rozvoj kritického myšlení, odpovědný leadership, práci s daty, měření dopadů ekonomické činnosti a řešení reálných případových studií.

Nové studijní programy

Od září 2025 budou na VŠE vyučovány dva nové studijní programy vytvořené v rámci projektu:

  • Management udržitelnosti na FPH
  • Green Transition and European Competitiveness na FMV

Vznikne také nová vedlejší specializace v oblasti demografie a řada specializovaných předmětů.

Projekt SEED představuje významný krok VŠE směrem k udržitelnému rozvoji, který připraví absolventy na dynamicky se rozvíjející obory související se zelenou a digitální transformací.

Vysoká škola ekonomická v Praze se zapojuje do projektu NPO Green Deal