Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21 – aktualizováno 28. 3. 2021

Na základě aktuální epidemické situace rozhodla rektorka po dohodě s děkany, že výuka v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude do konce letního semestru probíhat distanční formou. Zkouškové období bude probíhat podle aktuálních omezení platných ve druhé polovině května.

Distanční formou bude probíhat i výuka předmětů tělesné výchovy.

Dne 1. dubna 2021 bude v souladu s vyhlášeným harmonogramem akademického roku na všech fakultách děkanský den. Rektorský sportovní den vyhlášený na 28. dubna 2021 se ruší a bude probíhat běžná výuka.

Povinnost nosit respirátor (aktualizováno 23. 2. 2021)

Všem osobám se s účinností od 25. února 2021 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních veřejných prostorách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky apožadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Promoce absolventů

Vzhledem k vývoji epidemické situace a s ohledem na omezení možnosti konání hromadných akcí se slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia plánované na únor a březen 2021 ruší. Podrobnější informace o způsobu předání diplomů absolventům sdělí jednotlivé fakulty.

Povinnost zaměstnanců a studentů předkládat negativní výsledek RT-PCR testu

Zaměstnanci a studenti, kteří vstoupili na území ČR z rizikových zemí (viz seznam Ministerstva zdravotnictví ČR), kde pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech anebo jsou státními příslušníky těchto rizikových zemí, musí po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 a platí pro ně omezení volného pohybu na území České republiky.
Zaměstnanec VŠE (včetně hostujících profesorů) je povinen výsledek testu předložit svému přímému nadřízenému, student zašle naskenovaný dokument své studijní referentce (koordinátorovi cizojazyčného studijního programu) mailem. ​Do předložení negativního výsledku testu, nesmí takový zaměstnanec nebo student vstupovat do areálu školy.
Postupovat je třeba dle platných opatření ZDE.