Zrušení režimových opatření ve vnitřních prostorách VŠE

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN ze dne 10. března 2022 ruší rektorka VŠE k 13. březnu 2022 „Opatření rektorky – režimová opatření ve vnitřních prostorách VŠE ze dne 14. února 2022“.

To znamená, že od pondělí 14. března 2022 končí povinnost používat ve vnitřních prostorách VŠE ochranné prostředky dýchacích cest i povinnost hlásit pozitivní test na covid-19 na emailovou adresu karantena@vse.cz.

Při návratu ze zemí s vyšším rizikem výskytu covid-19 jsou studenti a zaměstnanci povinni postupovat podle platných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme všem studentům a zaměstnancům VŠE, že po celou dobu platnosti řady opatření respektovali daná pravidla a VŠE se díky tomu nikdy nestala zdrojem nákazy.