Hledat
Pokročilé hledání

Kontrolní hlášení k Přiznání k dani z přidané hodnoty (PK 01/2016)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Toto opatření kvestora s celoškolskou působností stanoví postup vkládání dat, která podléhají evidenci DPH.

  Zpracovatel Přezkoumal Schválil
Jméno doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Tomáš Zouhar Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce Metodika a reporting vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum 8. 1. 2016 8. 1. 2016 8. 1. 2016
Podpis doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Tomáš Zouhar, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od 1. ledna 2016  
Účinnost od 8. ledna 2016  

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinnou od 1. 1. 2016, došlo k výrazné změně ve vykazování daňových dokladů pro účely „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ a to přidáním tzv. „Kontrolního hlášení“.

Pro zabezpečení správnosti vykázaných dat v kontrolním hlášení a následné kontroly na daňovém přiznání je nutno dodržet následující postup vkládání dat, která podléhají evidenci daně z přidané hodnoty (dále jen DPH):

Příjmy:

Veškeré příjmy nad 10.000,- Kč včetně DPH je nutno vložit do systému „Kontrolního hlášení“ přes daňový doklad – faktura vydaná na základě formuláře „Příkaz k vystavení tuzemské faktury - daňového dokladu“. V případě nemožnosti určit daňovou identifikaci plátce bude tato platba vrácena na účet plátce.

Výdaje:

Veškeré výdaje nad 10.000,- Kč včetně DPH lze proplácet pouze formou daňového dokladu – faktury došlé, kde jako odběratel bude uvedena VŠE (nelze proplácet v hotovosti osobám přes drobné vydání) nebo platební kartou VŠE tzn., že platba musí být uskutečněna z účtu VŠE na účet dodavatele.

Veškeré zahraniční platby bez limitu lze proplácet pouze formou příkazu k daňového dokladu „Platební příkaz do zahraničí“, který obsahuje povinný údaj o VAT (nelze proplácet v hotovosti osobám v drobném vydání) nebo platební kartou VŠE (formulář k platební kartě je upraven o údaj VAT). Netýká se drobných vydání k vyúčtování služební cesty do zahraničí, na které byla vydána záloha.

Platby kartou VŠE:

Platby kartou VŠE musí být opatřeny daňovým dokladem, z kterého bude možno určit daňovou identifikaci příjemce.

Na výše uvedené operace jsou upraveny formuláře s povinným údajem VAT ID.

Aktuální verze formulářů: http://eo.vse.cz/formulare

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.