Kontrolní hlášení k Přiznání k dani z přidané hodnoty (PK 1/2016)

platný předpis

Anotace

Toto opatření kvestora s celoškolskou působností stanoví postup vkládání dat, která podléhají evidenci DPH.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Tomáš Zouhar Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: Metodika a reporting vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum: 8. 1. 2016 8. 1. 2016 8. 1. 2016
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Tomáš Zouhar, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 1.1.2016 Platnost do:
Účinnost od: 8.1.2016 Účinnost do:

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinnou od 1. 1. 2016, došlo k výrazné změně ve vykazování daňových dokladů pro účely „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ a to přidáním tzv. „Kontrolního hlášení“.

Pro zabezpečení správnosti vykázaných dat v kontrolním hlášení a následné kontroly na daňovém přiznání je nutno dodržet následující postup vkládání dat, která podléhají evidenci daně z přidané hodnoty (dále jen DPH):

Příjmy:

Veškeré příjmy nad 10.000,- Kč včetně DPH je nutno vložit do systému „Kontrolního hlášení“ přes daňový doklad – faktura vydaná na základě formuláře „Příkaz k vystavení tuzemské faktury – daňového dokladu“. V případě nemožnosti určit daňovou identifikaci plátce bude tato platba vrácena na účet plátce.

Výdaje:

Veškeré výdaje nad 10.000,- Kč včetně DPH lze proplácet pouze formou daňového dokladu – faktury došlé, kde jako odběratel bude uvedena VŠE (nelze proplácet v hotovosti osobám přes drobné vydání) nebo platební kartou VŠE tzn., že platba musí být uskutečněna z účtu VŠE na účet dodavatele.

Veškeré zahraniční platby bez limitu lze proplácet pouze formou příkazu k daňového dokladu „Platební příkaz do zahraničí“, který obsahuje povinný údaj o VAT (nelze proplácet v hotovosti osobám v drobném vydání) nebo platební kartou VŠE (formulář k platební kartě je upraven o údaj VAT). Netýká se drobných vydání k vyúčtování služební cesty do zahraničí, na které byla vydána záloha.

Platby kartou VŠE:

Platby kartou VŠE musí být opatřeny daňovým dokladem, z kterého bude možno určit daňovou identifikaci příjemce.

Na výše uvedené operace jsou upraveny formuláře s povinným údajem VAT ID.

Aktuální verze formulářů: http://eo.vse.cz/formulare