Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Elektronická evidence tržeb (PK 04/2016)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Toto opatření kvestora s celoškolskou působností upřesňuje postup VŠE k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

  Zpracovatel Přezkoumal Schválil
Jméno doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Tomáš Zouhar Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce Metodika a reporting vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum 24. 11. 2016 24. 11. 2016 24. 11. 2016
Podpis doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Tomáš Zouhar, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od 1. prosince 2016 Platnost do  
Účinnost od 1. prosince 2016 Účinnost do  

Zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen zákon), účinnou od 1. 12. 2016, došlo k výrazné změně v evidování a vykazování „evidovaných tržeb“, které jsou u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjmem z činnosti, která je podnikáním a zakládají tzv. rozhodný příjem. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělým příjmem.

Vzhledem k tomu, že VŠE jako veřejně prospěšný poplatník má tržby vyloučené z evidence tržeb (dle odst. 3, § 12 zákona a metodického pokynu GFŘ) a v ostatní podnikatelské činností dodržuje systém bezhotovostních tržeb s evidencí v systému účetnictví na základě vystavených faktur, bude na pokladních místech, kde dochází k příjmu hotovosti vyznačen na příjmových dokladech pokladních systémů VŠE následující text:

„Tento doklad nepodléhá elektronické evidenci tržeb dle zákona č.112/2016 Sb.“

Pokladní systémy VŠE: IFIS, WinShop, pokladna Třebešín, ISKAM, KREDIT v JH

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.