Výše úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech pro akademický rok 2018/2019 (PR 3/2018)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2019

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje výši úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2018/2019.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 21. 5. 2018 21. 5. 2018
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: 31. 8. 2019
Účinnost od: 1. 9. 2018 Účinnost do: 31. 8. 2019

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanovuje podle čl. 2 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze výši úplat za účast v programu celoživotního vzdělávání a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

II. Výše úplat

Výše úplat platná pro akademický rok 2018/2019 je stanovena takto:

Typ celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech

Výše úplaty

 1. Univerzita třetího věku
 • společensko-vědní předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr

450 Kč

 • informatický předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr

600 Kč

 • informatický předmět v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin

300 Kč

 • multimediální předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr

800 Kč

 • multimediální předmět v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin

450 Kč

 • jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr

800 Kč

 • jazykový předmět v rozsahu jednoho semestru v malých výukových skupinách (pod 14 studentů)

1 200 Kč

 • jazykový předmět v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně jeden semestr

 1 600 Kč

 • tělovýchovný předmět v rozsahu 60 minut týdně jeden semestr

600 Kč

 • tělovýchovný předmět v rozsahu 120 minut týdně jeden semestr

1 200 Kč

 • tělovýchovný předmět v rozsahu 180 minut týdně jeden semestr

1 800 Kč

 • letní sportovní kurz v rozsahu 5 dní (mimo nákladů na stravování, ubytování a dopravu)

600 Kč

 • výtvarný předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr

600 Kč

 • výtvarný předmět v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně jeden semestr

800 Kč

 • intenzivní jednodenní předmět v rozsahu 4 vyučovacích hodin

200 Kč

 1. Mimořádné studium vybraných předmětů v rámci akreditovaných studijních programů
 • za jeden semestr studia předmětu v bakalářském nebo magisterském studijním programu v rozsahu odpovídajícím 1 ECTS

700 Kč

 • za jeden semestr studia v doktorském studijním programu v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně

 1 000 Kč

 • za jeden semestr studia předmětu ve studijního programu v cizím jazyce se výše úplaty stanoví jako poměrná částka poplatku za tento studijní program (stanoveného v článku 20 Statutu VŠE) odpovídající podílu kreditové hodnoty příslušného předmětu na celkové kreditové dotaci na jeden semestr v daném studijním programu
 1. Vzdělávání zaměstnanců
 • za jeden semestr výuky v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně

1 155 Kč

 1. Jiné programy celoživotního vzdělávání
 • výši úplaty za účast v kurzu celoživotního vzdělávání stanoví vedoucí pracoviště, na kterém je program CŽV uskutečňován
 1. Program MBA
 • výši úplaty za účast v programu  MBA stanoví děkan nebo ředitel další součásti VŠE, na které je program MBA uskutečňován