Podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2018/2019 (PR 4/2018)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2019

Anotace

Tento předpis vymezuje podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2018/2019.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 11. 7. 2018 11. 7. 2018
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 1.9.2018 Platnost do: 31.8.2019
Účinnost od: 1.9.2018 Účinnost do: 31.8.2019

Na základě Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2018/2019 stanovuji formu, náležitosti a termíny pro podávání žádosti o ubytovací stipendium:

I. Forma žádosti

Žádost o ubytovací stipendium (dále jen „žádost“) podává student elektronicky prostřednictvím integrovaného studijního informačního systému (dále jen „InSIS“).

II. Náležitosti žádosti

Podmínkou pro přiznání ubytovacího stipendia je přesné a řádné podání žádosti. Vzhledem k podávání žádosti prostřednictvím aplikace v InSIS, zadává student při podání žádosti pouze bankovní spojení, kam má být ubytovací stipendium zasíláno.

III. Termín podávání žádosti

Žádost podává student pouze jednou, když poprvé žádá o přiznání ubytovacího stipendia.

Za okamžik podání žádosti se považuje uložení žádosti v InSIS (poslední uložení žádosti, pokud ji student uložil vícekrát).

IV. Vyhodnocení žádosti

Vyhodnocení žádosti je studentovi přístupné v InSIS.

Nárok na výplatu přiznaného ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student podá žádost. Stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.