Periodická inventarizace majetku a závazků VŠE za rok 2018 (PR 6/2018)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. března 2019

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje provést inventarizaci majetku a závazků za rok 2018, jmenuje ústřední inventarizační komisi a ukládá jmenování dílčích inventarizačních v jednotlivých lokalitách.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jan Andrle prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí EO rektorka
Datum: 18. 9. 2018 18. 9. 2018
Podpis: Ing. Jan Andrle, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: data podpisu Platnost do: 31. 3. 2019
Účinnost od: 1. října 2018 Účinnost do: 31. 3. 2019

Ve smyslu § 29 – 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a v souladu se směrnicemi SR 05/07 a SR 06/08:

 1. Ukládám provést inventarizaci následujícího majetku a závazků VŠE včetně majetku mimo území hl. m. Prahy:
  dlouhodobého hmotného majetku, pozemků, jiného hmotného majetku (umělecká díla, akademické insignie apod.), drobného hmotného majetku, nehmotného majetku (software), ochranných pomůcek a pracovních oděvů, cenin, materiálu ve skladech, zásob včetně materiálu v příručních skladech, inventarizaci pokladních hotovostí, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků k termínu:
  31. 12. 2018
 2. Jmenuji ústřední inventarizační komisi školy ve složení
  – předseda: Ing. Jan Andrle, EO
  – členové:
Ing. Miroslava Mejzlíková (EO)
RNDr. Iva Hejdučková (OKIS)
Mgr. Jaroslava Eislerová (PRAV)
Ing. Tomáš Horský (OSM)
Jaroslav Brousil (OSM)
Ing. Jaroslav Klečka (SÚZ)Mgr. Tomáš Pachl (CTVS)PhDr. Libuše Doubravová (Nakladatelství)
Ing. Jana Nováková (FFÚ)
Ing. Eliška Vavrouchová (FMV)
Ing. Martina Poláchová (FPH)
Ing. Marie Gvoždiaková (FIS)
Ing. Jeannette Franková (NF)
Mgr. Ing. Miroslav Malec (FM JH)
Jakub Vorel, MBA (VC)
Jana Procházková (CIKS)

Komisi ukládám koordinovat průběh inventarizace a do 31. 1. 2019 předložit závěrečný protokol o periodické inventarizaci majetku a závazků VŠE za rok 2018.

 1. Ke jmenování dílčích inventarizačních komisí a k organizačnímu zajištění inventarizace v jednotlivých lokalitách vydají do 31. 10. 2018 své pokyny
 • kvestor VŠE Ing. Tomáš Zouhar – za VŠE kromě SÚZ a FM JH,
 • ředitel SÚZ Ing. Ota Zima – za SÚZ,
 • děkan FM JH doc. Ing. Vladislav Bína – za FM JH.

V těchto pokynech uloží dílčím inventarizačním komisím (DIK) vyhotovení protokolu o inventarizaci (příloha č. 1) a předání zjištěných inventurních rozdílů a podkladů k proúčtování výsledků inventarizace ústřední inventarizační komisi nejpozději do 21. 1. 2019

Příloha č. 1: Protokol o inventarizaci