Periodická inventarizace majetku a závazků VŠE za rok 2020 (PR 5/2020)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. března 2021

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje provést inventarizaci majetku a závazků za rok 2020, jmenuje ústřední inventarizační komisi a ukládá jmenování dílčích inventarizačních v jednotlivých lokalitách.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jan Andrle prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí EO rektorka
Datum:
Podpis: Ing. Jan Andrle, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 1. 10. 2020 Platnost do: 31. 3. 2021
Účinnost od: 1. 10. 2020 Účinnost do: 31. 3. 2021

Ve smyslu § 29 – 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a v souladu se směrnicemi SR 5/2007 (Evidence majetku) a SR 6/2008 (Systém řízené dokumentace):

1. Ukládám provést inventarizaci následujícího majetku a závazků VŠE včetně majetku mimo území hl. m. Prahy:

dlouhodobého hmotného majetku, pozemků, jiného hmotného majetku (umělecká díla, akademické insignie apod.), drobného hmotného majetku, nehmotného majetku (software), ochranných pomůcek a pracovních oděvů, cenin, materiálu ve skladech, zásob včetně materiálu v příručních skladech, inventarizaci pokladních hotovostí, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků k termínu:

31. 12. 2020

2. Jmenuji ústřední inventarizační komisi školy ve složení

– předseda: Ing. Jan Andrle, EO
– členové:

Ing. Miroslava Mejzlíková (EO)
RNDr. Iva Hejdučková (OKIS)
Mgr. Jaroslava Eislerová (PRAV)
Ing. Tomáš Horský (OSM)
Libor Vašek (OSM)
Ing. Jaroslav Klečka (SÚZ)
Mgr. Tomáš Pachl (CTVS)
PhDr. Libuše Doubravová (Nakladatelství)
Ing. Jana Víchová (FFÚ)
Ing. Eliška Vavrouchová (FMV)
Ing. Martina Poláchová (FPH)
Ing. Marie Gvoždiaková (FIS)
Ing. Jeannette Franková (NF)
Ing. Karel Přibyl (FM JH)
Jakub Vorel, MBA (VC)
Jana Procházková (CIKS)

Komisi ukládám koordinovat průběh inventarizace a do 1. 2. 2021 předložit závěrečný protokol o periodické inventarizaci majetku a závazků VŠE za rok 2020.

3. Ke jmenování dílčích inventarizačních komisí a k organizačnímu zajištění inventarizace v jednotlivých lokalitách vydají do 30. 10. 2020 své pokyny

  • kvestor VŠE Ing. Tomáš Zouhar – za VŠE kromě SÚZ a FM JH,
  • ředitel SÚZ Ing. Ota Zima – za SÚZ,
  • děkan FM JH doc. Ing. Vladislav Bína – za FM JH.

V těchto pokynech uloží dílčím inventarizačním komisím (DIK) vyhotovení protokolu o inventarizaci (příloha č. 1) a předání zjištěných inventurních rozdílů a podkladů k proúčtování výsledků inventarizace ústřední inventarizační komisi nejpozději do 21. 1. 2021.

  • Odpovědná osoba: Ing. Jan Andrle
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: