Periodická inventarizace majetku a závazků VŠE za rok 2022 (PR 4/2022)

platný předpis

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje provést inventarizaci majetku a závazků za rok 2022, jmenuje ústřední inventarizační komisi a ukládá jmenování dílčích inventarizačních v jednotlivých lokalitách.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jan Andrle Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Útvar/funkce: vedoucí EO kvestor rektor
Datum: 21. 9. 2022 21. 9. 2022 21. 9. 2022
Podpis: Ing. Jan Andrle, v. r. Ing. Tomáš Zouhar, v. r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r.
Platnost od: 1. 10. 2022 Platnost do: 31. 3. 2023
Účinnost od: 1. 10. 2022 Účinnost do: 31. 3. 2023

Ve smyslu § 29 – 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a v souladu se směrnicemi SR 3/2021 (Evidence, oceňování a správa majetku) a SR 6/2008 (Systém řízené dokumentace):

1. Ukládám provést inventarizaci následujícího majetku a závazků VŠE včetně majetku mimo území hl. m. Prahy:

dlouhodobého hmotného majetku, pozemků, jiného hmotného majetku (umělecká díla, akademické insignie apod.), drobného hmotného majetku, nehmotného majetku (software), ochranných pomůcek a pracovních oděvů, cenin, materiálu ve skladech, zásob včetně materiálu v příručních skladech, inventarizaci pokladních hotovostí, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků k termínu:

31. 12. 2022

2. Jmenuji ústřední inventarizační komisi školy ve složení

  • předseda: Ing. Jan Andrle, EO
  • členové:
Ing. Miroslava Mejzlíková (EO)
Mgr. Jaroslava Eislerová (PRAV)
Ing. Tomáš Horský (OSM)
Libor Vašek (OSM)
Ing. Jaroslav Klečka (SÚZ)
Mgr. Tomáš Pachl (CTVS)
PhDr. Libuše Doubravová (Nakladatelství)
Ing. Jakub Drábek, Ph.D. (OIKA)
Ing. Anna Suková (FFÚ)
Ing. Eliška Vavrouchová (FMV)
Ing. Martina Poláchová (FPH)
Ing. Marie Gvoždiaková (FIS)
Ing. Jeannette Franková (NF)
Ing. Karel Přibyl (FM JH)
Jakub Vorel, MBA (CI)
Jana Procházková (CIKS)

Komisi ukládám koordinovat průběh inventarizace a do 1. 2. 2023 předložit závěrečný protokol o periodické inventarizaci majetku a závazků VŠE za rok 2022.

3. Ke jmenování dílčích inventarizačních komisí a k organizačnímu zajištění inventarizace v jednotlivých lokalitách vydají do 30. 10. 2022 své pokyny

  • kvestor VŠE Ing. Tomáš Zouhar – za VŠE kromě SÚZ a FM JH,
  • ředitel SÚZ Ing. Ota Zima – za SÚZ,
  • děkan FM JH doc. Ing. Vladislav Bína – za FM JH.

V těchto pokynech uloží dílčím inventarizačním komisím (DIK) vyhotovení protokolu o inventarizaci (příloha č. 1) a předání zjištěných inventurních rozdílů a podkladů k proúčtování výsledků inventarizace ústřední inventarizační komisi nejpozději do 24. 1. 2023.

  • Odpovědná osoba: Ing. Jan Andrle
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: