Podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2020/2021 (PR 6/2020)

platný předpis

Anotace

Tento předpis vymezuje podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2020/2021.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost - rektorka
Datum:
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 1. 9. 2020 Platnost do: 31. 8. 2021
Účinnost od: 1. 9. 2020 Účinnost do: 31. 8. 2021

Na základě Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2020/2021 stanovuji formu, náležitosti a termíny pro podávání žádosti o ubytovací stipendium:

I. Forma žádosti

Žádost o ubytovací stipendium (dále jen „žádost“) podává student elektronicky prostřednictvím integrovaného studijního informačního systému (dále jen „InSIS“).

II. Náležitosti žádosti

Podmínkou pro přiznání ubytovacího stipendia je přesné a řádné podání žádosti. Vzhledem k podávání žádosti prostřednictvím aplikace v InSIS, zadává student při podání žádosti pouze bankovní spojení, kam má být ubytovací stipendium zasíláno.

III. Termín podávání žádosti

Žádost podává student pouze jednou, když poprvé žádá o přiznání ubytovacího stipendia.

Za okamžik podání žádosti se považuje uložení žádosti v InSIS (poslední uložení žádosti, pokud ji student uložil vícekrát).

IV. Vyhodnocení žádosti

Vyhodnocení žádosti je studentovi přístupné v InSIS.

Nárok na výplatu přiznaného ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student podá žádost. Stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.

Přílohy k tomuto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

 

  • Odpovědná osoba: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: