Použití vědeckých identifikátorů na VŠE (PR 1/2019)

platný předpis

Anotace

Tento příkaz rektora upravuje postup vytvoření, správy a používání vědeckých identifikátorů ORCID ID, Researcher ID a Scopus Author ID a citačního profilu Google Scholar na VŠE.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Václav Šubrta prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: ředitel CIKS prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 30. 1. 2019 30. 1. 2019 30. 1. 2019
Podpis: Ing. Václav Šubrta v. r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v. r.
Platnost od: 1. února 2019 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. února 2019 Účinnost do: odvolání

Článek 1
Úvod

 1. V návaznosti na Koncepci informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020 stanoví tento předpis postup vytvoření a správy mezinárodně používaných personálních identifikátorů pracovníků VŠE evidovaných v Informačním systému vědy, výzkumu a inovací. Využití mezinárodně používaných identifikátorů umožní jednoznačnou identifikaci autorů v rámci systémů, ve kterých jsou dané identifikátory používané, za účelem jednoznačné identifikace těchto pracovníků ve vztahu k evidenci výsledků v národním i mezinárodním kontextu.

Článek 2
Identifikátory, jejich zakládání a použití

 1. Pro účely jednoznačné identifikace autora publikovaného výsledku bude na VŠE používán primárně personální identifikátor ORCID ID (orcid.org).
 2. Autoři (všichni zaměstnanci a studenti VŠE, kteří vykazují za VŠE publikace do Rejstříku informací o výsledcích – RIV) mají povinnost zřídit si identifikátor ORCID ID prostřednictvím aplikace https://repozitar.vse.cz/orcid, resp. přiřadit svůj identifikátor ORCID ID ke své osobě v téže aplikaci.
 3. Pokud je to možné, uvádějí autoři ORCID ID u svých publikací.
 4. Pokud jsou práce autorů indexovány v databázích Web of Science a/nebo Scopus, založí si autoři identifikátory i v těchto databázích a připojí k nim své publikace:
  • ResearcherID (v databázi Web of Science) – založení nového ResearcherID a přiřazení všech vlastních publikací indexovaných v databázi Web of Science;
  • Scopus Author ID (v databázi Scopus) – sloučení existujících automaticky vytvořených identifikátorů Scopus Author ID a přiřazení všech vlastních publikací indexovaných v databázi Scopus.
 5. Pokud jsou práce autorů indexovány v databázi Google Scholar, je vhodné, aby si autoři vytvořili a aktivně spravovali profil v této databázi. Propojení s ORCID je možné realizovat pomocí exportu záznamů.
 6. Metodickou a organizační pomoc při vytváření identifikátorů a správě profilů poskytuje Centrum informačních a knihovnických služeb. Bližší informace jsou uvedeny na https://knihovna.vse.cz/identifikatory.

Článek 3
Správa profilů

 1. Autoři mají povinnost udržovat všechny své profily aktuální.
 2. V případě, že autoři mají profily ve Web of Science a/nebo Scopus, propojí tyto profily se svým ORCID ID a načtou do profilu ORCID ID publikace indexované v těchto databázích.
 3. Do profilu ORCID autoři vkládají všechny publikace, které registrují do databáze publikační činnosti VŠE.
 4. Pokud fakulta/katedra stanoví, může profily autorů s jejich souhlasem zpracovávat osoba jmenovaná za příslušný útvar vedoucím tohoto útvaru.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 1. Všichni autoři, kteří již vykazují publikace za VŠE, si zřídí ORCID ID a další vědecké identifikátory podle tohoto předpisu nejpozději do 28. 2. 2019.
 2. Ostatní autoři tak učiní nejpozději s registrací první publikace do databáze publikační činnosti VŠE.