Příkaz rektora č. 01/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem (PR 1/2020)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 11. července 2021

Anotace

Tento příkaz rektorky stanoví opatření k zabránění šíření nákazy koronavirem.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., Ing. Jana Laifrová prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: kancléř rektorky VŠE, vedoucí Mzdového a personálního oddělení rektorka
Datum: 2. 3. 2020 2. 3. 2020
Podpis: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. v.r., Ing. Jana Laifrová v.r., prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 3. 3. 2020 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 3. 3. 2020 Účinnost do: odvolání

I.

Příkaz je vydáván v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky v souvislosti s informacemi o šíření nákazy koronavirem, s cílem přispět ke snížení rizika nákazy tímto infekčním virovým onemocněním, a to s okamžitou platností.

Aktuální informace o situaci v Praze najdete zde: https://bezpecnost.praha.eu/.

II.

Osoby, které byly v posledních 14 dnech v Číně, Hong Kongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, nebo v těchto regionech Itálie: Lombardie (Milán), Benátsko / Veneto, Emilia Romagna (Bologna), Piemont (Turín), Trentino Alto Adige (Trento a Alpy), nebo jimi projížděly, jsou v riziku, že mohly být vystaveny infekci koronavirem.  Uvedené se vztahuje i na osoby, které se z uvedených destinací budou vracet po účinnosti tohoto příkazu.

Takové osoby se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech Vysoké školy ekonomické v Praze, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, studovny, tělocvičny a další společné prostory, a budou se řídit následujícími pravidly:

 • ohlásí neprodleně své údaje (jméno a příjmení, telefon, fakultu, místo pobytu v zahraničí, datum návratu, místo pobytu v ČR) svému nadřízenému (platí v případě zaměstnanců) a současně údaje zašlou na mailovou adresu karantena@vse.cz (platí v případě zaměstnanců i studentů), zřízenou rektorátem VŠE výhradně pro tento účel, studenti ubytovaní na kolejích oznámí také název koleje, pokoj a informují vedoucí dané koleje,
 • po dobu 14 dní se budou izolovat od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře) takto:
  • pracovníci (akademičtí a vědečtí), kteří mohou vykonávat svou pracovní náplň z domova, využijí této možnosti,
  • THP a dělnickým pracovníkům budou nastaveny „překážky na straně zaměstnavatele“ a zůstanou doma (s náhradou mzdy),
  • studentům bude po dobu 14 dní od návratu z uvedené oblasti omluvena výuka,
  • přítomnost v oblasti nebo průjezd bude třeba prokázat letenkou, dokladem o ubytování nebo čestným prohlášením,
  • pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto nahlásí na mailovou adresu karantena@vse.cz a telefonicky se spojí s lékařem či hygienickou stanicí (+420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900).