Zajištění kybernetické bezpečnosti Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 6/2021)

platný předpis

Anotace

Pro zajištění jednotného Systému řízení bezpečnosti informací (dále již jen „SŘBI“) a s tím souvisejícího dohledu nad jeho dodržováním v rámci Vysoké školy ekonomické v Praze, při implementaci a plnění požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a jeho prováděcích právních předpisů nebo v přímé souvislosti s nimi jsou zřízeny role Manažer kybernetické bezpečnosti a Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti Vysoké školy ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Milan Nidl, MBA prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: ředitel Centrum informatiky rektor
Datum: 27. 4. 2021 27. 4. 2021
Podpis: Ing. Milan Nidl, MBA v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v. r.
Platnost od: 1. května 2021 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. května 2021 Účinnost do: odvolání

Pro zobrazení této stránky se musíte přihlásit.

Máte uživatelský účet v síti VŠE?

Přihlaste se pomocí jednotného přihlašování (Shibboleth).