Prestiž vědeckých časopisů VŠE posiluje

20. června
2016

Aktuálně zveřejněné hodnoty impakt faktoru (IF) za rok 2015 podle JCR Social Sciences databáze Web of Knowledge představují významný úspěch vědeckých časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers, vydávaných Vysokou školou ekonomickou.

Politická ekonomie dosáhla za rok 2015 IF 0,904 (za rok 2014 byl 0,650). Od roku 1998, kdy je časopis zařazen do impaktovaných časopisů, se jedná o dosud nejlepší výsledek. Časopis Prague Economic Papers obdržel hodnocení IF 0,825 (za rok 2014 byl 0,500), což je v jeho šestileté historii hodnocení IF rovněž nejlepší výsledek.

Z 11 tuzemských impaktovaných časopisů, hodnocených v téže databázi z oblasti společenských věd, se Politická ekonomie umístila na vynikajícím třetím místě a Prague Economic Papers na místě čtvrtém. Oba časopisy se tak hodnotou svého impakt faktoru řadí mezi nejlepší časopisy v oblasti společenských věd v České republice.

V  žebříčku 344 impaktovaných časopisů z oblasti sociálních věd – ekonomie v databázi Web of Knowledge se Politická ekonomie umístila na 158. místě (oproti loňskému 207. místu) a Prague Economic Papers na 175. místě (oproti loňskému 241. místu).

Dosažené výsledky jsou skvělou vizitkou Vysoké školy ekonomické v Praze v oblasti vědeckého publikování. Poděkování patří předsedům výkonných rad obou časopisů, prof. Ing. Martinu Mandelovi, CSc., a prof. Ing. Josefu Arltovi, CSc., výkonným radám, autorům, recenzentům a redakci vědeckých časopisů. Nemalou roli v úspěchu obou časopisů sehrává i trvalá podpora ze strany vedení VŠE.