Na základě rozhodnutí AACSB bude zahájen akreditační proces VŠE

14. září
2016

AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) je mezinárodní organizace, která uděluje vybraným univerzitám po celém světě prestižní akreditaci „Business Accreditation“. Jejímu získání ovšem předchází několikaletý akreditační proces. VŠE se stala členem této organizace v únoru 2015

V srpnu tohoto roku se sešla Komise pro zahájení akreditace (Initial Accreditation Committee), aby posoudila oprávněnost přihlášky VŠE a odsouhlasila tak zahájení akreditačního procesu. V září byla VŠE oficiálně informována o kladném rozhodnutí komise, což znamená, že VŠE učinila první významný krok pro získání akreditace.

Součástí akreditačního procesu je určení vhodného mentora  z prestižní univerzity akreditované u AACSB, který VŠE pomůže reagovat na připomínky vznesené při posuzování oprávněnosti přihlášky, pomůže určit rozsah akreditovaných studijních programů a provede VŠE přípravou sebehodnotící zprávy. Mentorem VŠE bude profesorka Stephanie Morgan, proděkanka pro pedagogiku z londýnské Kingston Business School. „Jsem velmi ráda, že naše žádost o akreditaci byla rychle a zejména kladně vyřízena,“ konstatuje rektorka VŠE Hana Machková. „Vypracování Eligibility Application jsme věnovali velkou pozornost, zpráva měla více než 40 stran a museli jsme v ní prokázat, že VŠE má lidské zdroje i materiální zázemí, které jsou základem pro strategický rozvoj. Jsem velmi ráda, že nám AACSB vybrala zkušenou mentorku z britské prestižní školy. Na výroční konferenci v Miláně jsem měla možnost sledovat její prezentaci a jsem si jistá, že je jedním z největších expertů na problematiku mezinárodních akreditací.“

Jelikož má VŠE ve svém dlouhodobém strategickém záměru cíl získat mezinárodní institucionální akreditaci, bude v následujících letech usilovat o získání AACSB akreditace, která posílí nejen její dobré jméno v zahraničí, ale napomůže i ke zvýšení kvality řídících procesů a zvýšení kvality výuky.

AACSB byla založena v roce 1916 v USA. Dnes má tato původně americká síť členy po celém světě a akredituje 775 nejlepších univerzit nabízejících vysokoškolské vzdělání v obchodně-manažerských disciplínách z celkem 52 zemí. Mezi držitele akreditace AACSB patří například Harvard Business School; HEC Schoolof Management, Paris; London Business School; School of Management, Yale University nebo Vienna University of Economics and Business (WU), která prestižní akreditaci obdržela loni.