Přednáška Ing. Jiřího Paroubka na VŠE

9. května
2007

Dne 24. dubna 2007 proběhlo v Nové aule setkání předsedy ČSSD se studenty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. Jiří Paroubek přednesl přednášku na téma

Strategie hospodářské politiky

Akci zorganizovalo studentské sdružení Ekonom ve spolupráci s časopisem Economix. Setkání moderoval Ing. Miroslav Svoboda z Národohospodářské fakulty. Po přijetí prorektorkou pro zahraniční vztahy a PR Prof. Ing. Hana Machkovou, CSc. následovala hodinová přednáška ve zcela zaplněné Nové aule. Stručný obsah přednášky, analýzu diskuze se studenty a rozhovor s ing. Jiřím Paroubkem, uveřejnil časopis Economix v čísle 3/2007.

Ing. Jiří Paroubek absolvoval Vysokou školu ekonomickou, Fakultu obchodní (dnes Fakulta mezinárodních vztahů) v roce 1976.

Ing. Jiří Paroubek – VŠE dne 24. dubna 2007 (pdf)

Autor:
Oddělení PR
Fotografie:
Jan Koudelka


Fotogalerie: