Akademický rok 2012/2013

15. července
2013

V akademickém roce 2012/2013 proběhla na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze řada konferencí, vědeckých seminářů, společenských, kulturních a sportovních akcí. Na VŠE studovalo v akademickém roce 2012/2013 téměř 20 000 studentů. VŠE pokračovala ve svém úsilí stát se významnou mezinárodní vzdělávací institucí ve střední Evropě a zejména v oblasti internacionalizace dosáhla velmi dobrých výsledků.

Podle Výroční zprávy o činnosti za rok 2012 studovalo na Fakultě financí a účetnictví 3 345 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 5 004 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 3 725 studentů, na Fakultě informatiky a statistiky 3 232 studentů, na Národohospodářské fakultě 2 723 studentů a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 1 497 studentů.

Zájem o studium na VŠE je stále velký. Do prvních ročníků bakalářských programů bylo podáno celkem 15 195 přihlášek a počet podaných přihlášek převýšil více než 3x nabízenou kapacitu. Do prvního ročníku bakalářských programů bylo zapsáno 4 211 studentů.

Mezinárodní spolupráce

V roce 2012/2013 spolupracovala VŠE v Praze s více než 200 partnerskými vysokými školami a univerzitami z 51 zemí světa. Z VŠE bylo do zahraničí vysláno celkem 729 studentů. Za stejné období bylo přijato na studijní a jiné pobyty ze zahraničí celkem 654 studentů v rámci výměnných studijních programů, programu CESP a letních škol organizovaných pro partnery z University of Austin, Texas, McCombs School of Business a Arizona State University. Nejvíce studentů z VŠE studovalo na německých, francouzských a rakouských vysokých školách. Na VŠE pak byli nejpočetněji zastoupeni zahraniční studenti z USA, Francie a Německa.

V roce 2012/2013 se VŠE navíc podařilo dosáhnout řady mezinárodních ocenění jako např. v hodnocení Eduniversal „2nd Business School in Eastern Europe“. Dále se VŠE podílela se na úspěšném navazujícím magisterském programu CEMS MIM, který byl vyhodnocen časopisem Financial Times (FT) jako 3. nejlepší na světě v kategorii „Masters in Management“ pro rok 2012.

Vědecko-výzkumné aktivity

Škola se zapojuje do řešení řady vědeckých projektů a zároveň podporuje publikační aktivity pedagogů i studentů při spolupráci s aplikační sférou podnikového sektoru v oblasti pedagogiky, tvorby a přenosu inovací. Např. v roce 2012 získala VŠE na výzkum, vývoj a inovace finanční prostředky v souhrnné výše téměř 72 milionů Kč. VŠE vydává řadu vědeckých časopisů, z nichž dva – Politická ekonomie a Prague Economic Papers – patří k  časopisům s tzv. impakt faktorem, kdy v roce 2012 došlo k jeho výraznému navýšení u těchto dvou titulů. Řada z dalších časopisů vydávaných na VŠE pak patří do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V listopadu 2012 se na VŠE uskutečnil 6. ročník Dne vědy na pražských vysokých školách – Scientia Pragensis.

Spolupráce s praxí

VŠE pokračovala v úspěšné spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem VŠE je Česká spořitelna, se kterou byla podepsána již po jedenácté smlouva o generálním partnerství v lednu 2013. Hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, Ernst&Young, Komerční banka, KMPG a PWC. Partnery VŠE pak byly v akademickém roce 2012/2013 společnosti 3M, Česká pojišťovna, Microsoft, Hospodářská komora ČR, nadace Konrad Adenauer Stifftung, L´Oréal ČR, Economia, TESCO, Kooperativa Vienna Insurance Group, Procter & Gamble, Plzeňský Prazdroj a Škoda Auto. Poslední dvě společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS. Škoda Auto je pak zároveň klíčovým korporátním partnerem programu Honors Academia na Fakultě podnikohospodářské.

Na VŠE se každý semestr prezentuje podniková sféra, a to na veletrhu pracovních příležitostí Šance, který organizuje Rozvojové a poradenské centrum.

Sportovní úspěchy studentů a společenské akce

Jako příklad úspěšné reprezentace ČR i VŠE lze uvést atletku Jitku Bartoníčkovou z Fakulty financí a účetnictví. Spolu se svým týmem se v ženské štafetě na 4x400m účastnila finále na Olympijských hrách v Londýně 2012, kde české reprezentantky skončily na 7. místě. O měsíc dříve pak na Evropském atletickém mistrovství v Helsinkách štafeta ve stejném složení získala bronzovou medaili. Studenti VŠE byli navíc úspěšní na XII Českých akademických hrách. Celkově se sportovci VŠE v bodování škol umístili na 4. místě ze 40 vysokých škol. Nejlepších výsledků dosáhli basketbalisté a házenkáři, kteří se shodně umístili v obou kategoriích na 2. místě. Vynikajících výsledků dosáhli i plavci, kteří zvítězili v prestižních štafetách a pro školu vybojovali také 2. místo. V individuálních sportech reprezentanti VŠE podali také výborné výkony – ve sportovní gymnastice muži zvítězili a ženy získaly bronzové medaili. Mezi nejvýznamnější a úspěšné společenské akce patřily např. prosincový Ples VŠE či setkání s absolventy Den s VŠE, které se konalo v květnu 2013, a to i při příležitosti výročí 60. let od založení VŠE. K tomuto výročí se během roku 2013 koná i celá řada dalších doprovodných kulturních a společenských akcí.

Informace o VŠE jsou průběžně zveřejňovány ve Zpravodaji VŠE