Co se děje na VŠE?

22. 10. 2014 - CEMS Day na VŠE

Termíny

20. 10. 2014 - 24. 10. 2014 - Prodej vstupenek na Ples VŠE 2014

Více na /terminy »

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

11. ročník soutěže TOP odpovědná firma 2014 11. ročník soutěže TOP odpovědná firma 2014 – aktivní spolupráce VŠE s podnikovým a neziskovým sektorem

17. 10. 2014 - Ve čtvrtek 16. října již po jedenácté udělila odborná platforma Byznys pro společnost ceny za společenskou odpovědnost firem (z angl. Corporate Social Responsibility – CSR) v soutěži TOP odpovědná firma. Jedná se o nejprestižnější ocenění za CSR v České republice. Více


CEMS Day na VŠE

16. 10. 2014 - Ve středu dne 22. října 2014 se v prostorách atria Rajské budovy uskuteční  tradiční CEMS Day. Na akci jsou zváni všichni studenti, které zajímají informace o možnostech navazujícího magisterského studia a oboru International Management/CEMS, který je vyučován v anglickém jazyce. Přijďte se dozvědět více o jedinečném globálním programu, který se dlouhodobě řadí mezi top programy dle rankingu Financial Times – v roce 2014 obsadil CEMS 5. místo. Více o rankingu Financial Times najdete zde. Více


Student VŠE uspěl na simulaci jednání WTO v St. Gallenu Student VŠE uspěl na simulaci jednání WTO v St. Gallenu

13. 10. 2014 - Student Mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE David Polach se v dubnu tohoto roku zúčastnil Oikos modelu WTO 2014 – the real trade simulation. Jeho delegace zastupující na jednání Světové obchodní organizace (WTO) Čínu byla vyhlášena jako nejúspěšnější delegace. Více informací o modelu naleznete na http://www.model-wto.org/. Více


Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

6. 10. 2014 - Ve dnech 14. a 15. října se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční veletrh ŠANCE. Vždy od 9 do 17 hodin budou mít studenti a absolventi VŠE možnost osobně se seznámit s pracovními nabídkami více než padesátky zaměstnavatelů. Dále mohou získat informace o stážích a trainee programech jednotlivých firem. Akce se uskuteční v 1. a 2. patře Rajské budovy. Více


Daruj krev na VŠE

2. 10. 2014 - Ve středu 8. října 2014 budou mít studenti a zaměstnanci Vysoké školy ekonomické (VŠE) možnost zúčastnit se charitativní akce s názvem „Daruj krev na VŠE“. Odběry budou probíhat od 8:00 do 11:30 hodin v místnosti NB 169 a bude je realizovat mobilní transfuzní stanice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Více


Účastníci setkání Evropské pobočky sítě MoC v Praze, 8. 9. 2014 Výroční setkání evropské pobočky sítě MoC na VŠE

1. 10. 2014 - Dne 8. září 2014 se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) konalo výroční setkání evropské pobočky sítě MoC, kterého se zúčastnilo 24 expertů z 12 evropských akademických institucí. Evropská pobočka sítě MoC vznikla jako odnož celosvětové sítě akademických institucí a byla založena proto, aby šířila myšlenky mikroekonomie konkurenceschopnosti (MoC, z anglického Microeconomics of Competitiveness), prováděla výzkumy v této oblasti a jejich výsledky využívala v evropském kontextu. Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D., z Fakulty podnikohospodářské VŠE na setkání převzal předsednictví evropské pobočky sítě MoC pro období 2014 - 2015. V následujícím období budou prioritami Tomáše Říčky projektová spolupráce a výměna znalostí a zkušeností mezi členy evropské pobočky sítě MoC. Výroční setkání pořádala VŠE ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Společností pro právní a ekonomické vzdělávání v Praze. Více


Institut oceňování majetku při VŠE

29. 9. 2014 - Institut oceňování majetku (IOM) otevírá další ročník čtyřsemestrálních kurzů pro znalce a odhadce se zaměřením na oceňování podniků a nemovitostí. Novinkou letošního roku je dlouhodobý kurz Oceňování nehmotného majetku. Zájemci se mohou hlásit i do dalšího běhu již tradičních kurzů Oceňování nemovitých věcí a Oceňování podniku (obchodního závodu). IOM přijímá přihlášky právě v těchto dnech. Více


Logo xPORT Akcelerátor VŠE začíná přijímat projekty

23. 9. 2014 - Vysoká škola ekonomická v Praze otevře v lednu univerzitní byznys akcelerátor s názvem xPORT. Studenti i začínající firmy v něm najdou zázemí pro akceleraci svého podnikání a získání důležitých kontaktů. XPORT se představí na právě probíhajícím Týdnu studentských příležitostí. V pondělí 22. září zároveň spustil on-line registraci pro zájemce z řad studentů. Veřejnost může začínat posílat přihlášky v průběhu října. Více


Noví studenti CEMS již zahájili semestr

18. 9. 2014 - Akademický rok 2014/2015 zahájil nový ročník studentů oboru International Management / CEMS na VŠE v Praze intenzivním blokovým seminářem, který se konal 8. – 12. září 2014. Absolvování blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM. Více


Týden studentských příležitostí na VŠE

17. 9. 2014 - V prvních čtyřech dnech nového semestru proběhne na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) první ročník Týdne studentských příležitostí (TSP). Během něj mohou studenti v areálu VŠE na Žižkově i na Jižním městě navštívit stánky studentských organizací, které na VŠE působí. Více


Mezi nejlepšími světovými univerzitami je i VŠE

17. 9. 2014 - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se již podruhé umístila v žebříčku QS World University Rankings, který od roku 2004 srovnává 800 nejlepších světových univerzit. Prvních deset míst řebříčku tradičně ovládly vysoké školy z USA a Velké Británie. Z českých vysokých škol se kromě VŠE v žebříčku umístila Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Masarykova Univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Na světě funguje kolem 20 tisíc vysokých škol.  Více


Logo Fakulty podnikohospodářské Na Fakultě podnikohospodářské vznikne nová katedra

17. 9. 2014 - Ve středu 17. září 2014 se uskutečnilo Akademické plénum Fakulty podnikohospodářské uspořádané pro zaměstnance fakulty. Děkan FPH, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., zde vystoupil se svou vizí fakulty v následujícím čtyřletém období. Pan děkan oznámil plán otevření deváté katedry, a to Katedru podnikání. Po prof. Novém vystoupili jednotliví proděkani fakulty se svou agendou. Více


Magisterské programy CEMS a Ekonomika a management uspěly v žebříčku Financial Times

15. 9. 2014 - Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Raking 2014“. Magisterský obor CEMS se umístil na 5. místě a magisterský studijní program Ekonomika a management na 69. místě. Oba programy nabízí Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Více


Prorektoři pražských vysokých škol u příležitosti Dne vědy diskutovali o Grantové agentuře

10. 9. 2014 - Ve středu 10. září se uskutečnila akce Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách. Vědecké přehlídce předcházela tisková konference prorektorů pěti pražských univerzit. Prorektoři ČVUT, ČZU, UK, VŠE a VŠCHT se shodli na tom, že česká věda a výzkum se nemohou rozvíjet bez zcela důvěryhodné a profesionální Grantové agentury České republiky (GA ČR). Rezignace jejího stávajícího předsedy k 1. říjnu znamená pro pražské vysoké školy významnou šanci na zlepšení vztahů s institucí, která má zásadní vliv na rozsah základního výzkumu prováděného v České republice.  Více


Nová ředitelka Francouzského institutu v Praze navštívila VŠE

9. 9. 2014 - V pondělí 8. září navštívila Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) Isabelle Guisnel, nová ředitelka Francouzského institutu v Praze a Rada pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v Praze. V doprovodu atašé pro vědu a vysoké školy Rachida Makhloufi a výkonného ředitele Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE (IFTG) Ing. Martina Machka si prohlédla prostory VŠE a seznámila se s týmem zaměstnanců IFTG. Více


Logo třídy Kupci Univerzitní mateřská škola VŠE má za sebou první rok

8. 9. 2014 - Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) začala mateřská škola pro děti zaměstnanců školy fungovat právě před rokem. V prvním roce otevřela univerzitní mateřská škola (UMŠ) jednu třídu s názvem Kupci, do které se postupně zapsalo 17 dětí od 2, 5 do 4 let. Kapacita je naplněná. Více


17. ročník konference QMOD-ICQSS na VŠE

5. 9. 2014 - Od 3. do 5. září 2014 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) pořádán 17. ročník konference QMOD-ICQSS, jedné z nejdůležitějších světových vědeckých konferencí v oblasti kvality a služeb. Fakulta podnikohospodářská byla jedním z partnerů konference. Více


VŠE a Microsoft prohloubily spolupráci

28. 8. 2014 - Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice Biljana Weber ve středu 27. srpna 2014 podepsaly Smlouvu o partnerské spolupráci a podpoře vzdělání. Více


Impaktované časopisy VŠE budou vycházet častěji

28. 8. 2014 - Oba impaktované vědecké časopisy vydávané Vysokou školou ekonomickou v Praze – Politická ekonomie a Prague Economic Papers ­– patří díky hodnotě svých impakt faktorů mezi přední časopisy v oblasti společenských věd v České republice. Od nového akademického roku budou vycházet častěji a dojde tak ke zkrácení doby, po kterou musí přijaté články čekat na otištění. Více


Fakulta podnikohospodářská VŠE je partnerem prestižního mezinárodního projektu CUPESSE

1. 8. 2014 - Mezinárodní výzkumný projekt CUPESSE (Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe) se zaměřuje na komparativní analýzu nezaměstnaných mladých lidí v Evropě. Na zkoumání problematických faktorů na straně poptávky a nabídky pracovního trhu se podílí i Fakulta podnikohospodářská (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze. V projektu ji zastupuje doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium. Více


Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 další