Co se děje na VŠE?

8. 9. 2014 - 20. 9. 2014 - Seznamovací kurzy pro nově přijaté studenty

22. 9. 2014 - 25. 9. 2014 - Týden studentských příležitostí

Více na akce.vse.cz »

Termíny

22. 9. 2014 - Začátek zimního semestru

Více na /terminy »

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

Noví studenti CEMS již zahájili semestr

18. 9. 2014 - Akademický rok 2014/2015 zahájil nový ročník studentů oboru International Management / CEMS na VŠE v Praze intenzivním blokovým seminářem, který se konal 8. – 12. září 2014. Absolvování blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM. Více


Týden studentských příležitostí na VŠE

17. 9. 2014 - V prvních čtyřech dnech nového semestru proběhne na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) první ročník Týdne studentských příležitostí (TSP). Během něj mohou studenti v areálu VŠE na Žižkově i na Jižním městě navštívit stánky studentských organizací, které na VŠE působí. Více


Mezi nejlepšími světovými univerzitami je i VŠE

17. 9. 2014 - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se již podruhé umístila v žebříčku QS World University Rankings, který od roku 2004 srovnává 800 nejlepších světových univerzit. Prvních deset míst řebříčku tradičně ovládly vysoké školy z USA a Velké Británie. Z českých vysokých škol se kromě VŠE v žebříčku umístila Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Masarykova Univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Na světě funguje kolem 20 tisíc vysokých škol.  Více


Magisterské programy CEMS a Ekonomika a management uspěly v žebříčku Financial Times

15. 9. 2014 - Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Raking 2014“. Magisterský obor CEMS se umístil na 5. místě a magisterský studijní program Ekonomika a management na 69. místě. Oba programy nabízí Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Více


Prorektoři pražských vysokých škol u příležitosti Dne vědy diskutovali o Grantové agentuře

10. 9. 2014 - Ve středu 10. září se uskutečnila akce Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách. Vědecké přehlídce předcházela tisková konference prorektorů pěti pražských univerzit. Prorektoři ČVUT, ČZU, UK, VŠE a VŠCHT se shodli na tom, že česká věda a výzkum se nemohou rozvíjet bez zcela důvěryhodné a profesionální Grantové agentury České republiky (GA ČR). Rezignace jejího stávajícího předsedy k 1. říjnu znamená pro pražské vysoké školy významnou šanci na zlepšení vztahů s institucí, která má zásadní vliv na rozsah základního výzkumu prováděného v České republice.  Více


Nová ředitelka Francouzského institutu v Praze navštívila VŠE

9. 9. 2014 - V pondělí 8. září navštívila Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) Isabelle Guisnel, nová ředitelka Francouzského institutu v Praze a Rada pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v Praze. V doprovodu atašé pro vědu a vysoké školy Rachida Makhloufi a výkonného ředitele Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE (IFTG) Ing. Martina Machka si prohlédla prostory VŠE a seznámila se s týmem zaměstnanců IFTG. Více


Logo třídy Kupci Univerzitní mateřská škola VŠE má za sebou první rok

8. 9. 2014 - Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) začala mateřská škola pro děti zaměstnanců školy fungovat právě před rokem. V prvním roce otevřela univerzitní mateřská škola (UMŠ) jednu třídu s názvem Kupci, do které se postupně zapsalo 17 dětí od 2, 5 do 4 let. Kapacita je naplněná. Více


17. ročník konference QMOD-ICQSS na VŠE

5. 9. 2014 - Od 3. do 5. září 2014 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) pořádán 17. ročník konference QMOD-ICQSS, jedné z nejdůležitějších světových vědeckých konferencí v oblasti kvality a služeb. Fakulta podnikohospodářská byla jedním z partnerů konference. Více


VŠE a Microsoft prohloubily spolupráci

28. 8. 2014 - Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice Biljana Weber ve středu 27. srpna 2014 podepsaly Smlouvu o partnerské spolupráci a podpoře vzdělání. Více


Impaktované časopisy VŠE budou vycházet častěji

28. 8. 2014 - Oba impaktované vědecké časopisy vydávané Vysokou školou ekonomickou v Praze – Politická ekonomie a Prague Economic Papers ­– patří díky hodnotě svých impakt faktorů mezi přední časopisy v oblasti společenských věd v České republice. Od nového akademického roku budou vycházet častěji a dojde tak ke zkrácení doby, po kterou musí přijaté články čekat na otištění. Více


Fakulta podnikohospodářská VŠE je partnerem prestižního mezinárodního projektu CUPESSE

1. 8. 2014 - Mezinárodní výzkumný projekt CUPESSE (Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe) se zaměřuje na komparativní analýzu nezaměstnaných mladých lidí v Evropě. Na zkoumání problematických faktorů na straně poptávky a nabídky pracovního trhu se podílí i Fakulta podnikohospodářská (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze. V projektu ji zastupuje doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium. Více


Jmenování děkana Müllera do Akreditační komise EPAS

19. 7. 2014 - Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, byl s účinností od 1. září 2014 jmenován členem Akreditační komise pro oborovou akreditaci EPAS při EFMD (European Foundation for Management Development) se sídlem v Bruselu. Mandát člena „EPAS Accreditation Board“ je tříletý. Akreditační komise je složena z 10 zástupců mezinárodní akademické obce, 4 zástupců mezinárodních firem a 4 zástupců EFMD bez hlasovacího práva. Více


Novým akademickým ředitelem CEMS byl jmenován Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

11. 7. 2014 - Dne 1. července 2014 byl s okamžitou účinností jmenován akademickým ředitelem CEMS - The Global Alliance in Management Education Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Dosavadním ředitelem CEMS byl doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který nyní, jako nový člen vedení VŠE, vykonává funkci prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy. Více


Pracovní setkání členů CEMS Logistics Faculty Group na FPH

7. 7. 2014 - Ve čtvrtek 3. července 2014 proběhlo na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze plánované neformální pracovní setkání s partnery z Copenhagen Business School a Wirtschaftsuniverität Wien v rámci CEMS Logistics Faculty GroupVíce


V akademickém roce 2013/2014 získalo mezinárodní jazykový certifikát na VŠE 403 studentů

7. 7. 2014 - Fakulta mezinárodních vztahů nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prostřednictvím svých jazykových kateder možnost získat v rámci studia prestižní mezinárodně uznávané jazykové certifikáty. Při jejich získání navíc fakulty VŠE poskytují svým studentům motivační příspěvek ze svých stipendijních fondů, nejčastěji ve výši 2 000 Kč. V akademickém roce 2013/2014 tuto možnost využilo 403 studentů VŠE. Více


Akademický rok 2013/2014

4. 7. 2014 - Akademický rok 2013/2014 byl pro Vysokou školu ekonomickou v Praze rokem důležitých událostí. Akademický senát VŠE zvolil pro období 2014 – 2018 novou rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. Své děkany si v uplynulém akademickém roce volily také Fakulta financí a účetnictví (doc. Mejzlík), Fakulta podnikohospodářská (prof. Nový), Fakulta informatiky a statistiky (doc. Marek) a Národohospodářská fakulta (doc. Ševčík). Více


Nové vedení Fakulty podnikohospodářské Nové vedení Fakulty podnikohospodářské

2. 7. 2014 - V úterý 1. července 2014 proběhlo na půdě Fakulty podnikohospodářské VŠE první zasedání kolegia děkana. V úvodu nový děkan fakulty, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., předal dekrety nově jmenovaným vedoucím pracovníkům fakulty. Více


Kolektivní smlouva pro období 2014 - 2018

30. 6. 2014 - Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., předseda Koordinační rady základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na VŠE, podepsali dne 30. června 2014 novou Kolektivní smlouvu pro období 2014 - 2018. Více


VŠE a MSD uzavřely dohodu o spolupráci

27. 6. 2014 - Ředitel globálního inovativního IT centra společnosti MSD v Praze John Westby a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc. podepsali 27. června 2014 Dohodu o spolupráci. Partnerství navazuje na neformální spolupráci VŠE a MSD, která začala po rozhodnutí americké firmy postavit svoje globální inovativní IT centrum právě v Praze. Více


Konference "S bankou před tabulí i v životě"

23. 6. 2014 - Konferencí „S bankou před tabulí i v životě“ vyvrcholil 11. června 2014 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze roční projekt Junior Achievement a nadace Citi Foundation, který si kladl za cíl zviditelnění a zdůraznění důležitosti dlouhodobého zapojení tématu bankovní gramotnosti do výuky a zvýšení odborného potenciálu středoškolských pedagogů ekonomických předmětů. Více


Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 další