Zpravodaj

Setkání akademické obce Fakulty podnikohospodářské

V pondělí 29. ledna 2007 se uskutečnilo v malé aule setkání akademické obce Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Vedení fakulty zde představilo některé aktivity, které uskutečnilo v zimním semestru a představilo záměry pro rok 2007, popř. i na další léta.

Středisko handicapovaných studentů (SHS)

SHS zpřístupňuje studium na VŠE studentům se sníženou schopností pohybu, komunikace a orientace.

Univerzita třetího věku nabízí vzdělání seniorům

U3V za podpory MŠMT plní Národní program přípravy na stárnutí, senioři se mohou účastnit výuky společensko-vědních předmětů, informatických předmětů a zdravotně-tělovýchovného předmětu, mohou individuálně využívat počítačovou učebnu.

Rozvojové a poradenské centrum spojuje školu s praxí

RPC zajišťuje spolupráci VŠE s podniky, pro studenty zprostředkovává nabídky pracovních míst a stáží.

VŠE v Praze se představuje zájemcům o studium

VŠE v Praze přijme pro školní rok 2007/2008 více než 4000 studentů do bakalářských studijních programů.

Vánoční koncert souboru Musica Oeconomica Pragensis VŠE proběhl 18. 12. 2006 v kostele sv. Salvatora

Tak jako každý rok i letos uspořádal soubor Musica Oeconomica Pragensis vánoční koncert. Koncert se konal 18. 12. 2006 v evangelickém kostele sv. Salvatora na Starém Městě v Praze.

Předání vysokého španělského vyznamenání Řádu Isabely Katolické doc. Hlavičkové

V úterý 12. 12.2006 předal velvyslanec Španělska v ČR pan Antonio Pedauyé y González vysoké státní vyznamenání Řád Isabely Katolické vedoucí katedry románských jazyků FMV doc. PhDr. Vlastě Hlavičkové, CSc.

Absolventi VŠE v Praze se setkali na půdě Alma Mater

V sobotu 2. 12.. 2006 uspořádala Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci se Spolkem ekonom Den s VŠE, velké společenské setkání absolventů. Cílem akce bylo poskytnout absolventům příležitost k navazování vzájemných kontaktů. Součástí programu byla ekonomická aréna nazvaná „Ekonomika ČR – za horizontem parlamentních voleb“.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: