Impaktované časopisy VŠE budou vycházet častěji

28. srpna
2014

Oba impaktované vědecké časopisy vydávané Vysokou školou ekonomickou v Praze – Politická ekonomie a Prague Economic Papers ­– patří díky hodnotě svých impakt faktorů mezi přední časopisy v oblasti společenských věd v České republice. Od nového akademického roku budou vycházet častěji a dojde tak ke zkrácení doby, po kterou musí přijaté články čekat na otištění.

Podle chystané změny periodicity obou časopisů se předpokládá, že Politická ekonomie bude od nového roku vycházet osmkrát ročně (místo dosavadních šesti čísel). Prague Economic Papers bude místo čtyř čísel ročně vycházet šestkrát.

Další změnou, ke které došlo po nástupu nového vedení VŠE je rozšíření výkonných rad. Noví členové výkonných rad se do práce na obou časopisech zapojí od třetího čtvrtletí 2014. Aktualizované seznamy členů výkonných rad budou uveřejněny na webových stránkách obou časopisů a v jejich tiráži. Novým šéfredaktorem Prague Economic Papers se stal Ing. Jan Ferenc, redakci Politické ekonomie povede nadále Ing. Milan Kolář.

Na stránkách Web of Knowledge společnosti Thomson Reuters byly v srpnu zveřejněny hodnoty impakt faktoru pro rok 2013. Aktuální impakt faktor Politické ekonomie je 0,645 (loňská hodnota byla 0,722), u Prague Economic Papers je to 0,208 (zde došlo k citelnějšímu poklesu z loňských 0,561). Ke snížení hodnoty impakt faktoru však došlo u všech sledovaných časopisů z ekonomické oblasti.