Doc. Taušer byl zvolen děkanem FMV pro druhé funkční období

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. byl dne 21. listopadu 2019 zvolen Akademickým senátem Fakulty mezinárodních vztahů děkanem pro funkční období od 1. února 2020 do 31. ledna 2024. V tajném hlasování získal 14 kladných hlasů.

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu, kde se specializuje na problematiku mezinárodního finančního řízení. V roce 2008 byl jmenován docentem pro obor mezinárodní obchod. V letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana FMV, od roku  2016 vykonává funkci děkana FMV.

Panu děkanovi k opětovnému zvolení srdečně blahopřejeme!

Programové-cíle doc. Taušera