Na VŠE se konal vědecký doktorandský workshop mezinárodní asociace EIASM

EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management) byl založen v roce 1971 a sídlí v Bruselu. Posláním této mezinárodní asociace je přispívat ke zvyšování kvality výzkumu v oblasti manažerských vědních disciplín a podporovat doktorské studijní programy. V rámci této mezinárodní sítě je v současné době registrováno téměř 45 000 vysokoškolských vědeckých a pedagogických pracovníků. EIASM sdružuje 71 univerzit/business schools z 20 převážně evropských zemí. Vysoká škola ekonomická v Praze je dlouholetým členem a je dosud jedinou českou institucí zastoupenou v EIASM.

Ve dnech 27. a 28. dubna se na VŠE konal vědecký workshop pro doktorandy s názvem „Strategic Human Resource Management, Challenges for HRM in the next generation“. Za VŠE se na organizaci podílela Fakulta podnikohospodářská. Panelovou diskuzi řídili prof. Michel SEGALLA, HEC Paris, Francie, prof. Bruno Staffelbach, rektor University of Lucerne, Švýcarsko a vedoucí katedry Manažerské psychologie a sociologie doc. Ing. Daniela Pauknerová, Ph.D. Semináře se zúčastnil i prof. Jérôme Chabanne-Rive, výkonný ředitel EIASM.

Celkem 24 doktorandů prezentovalo výsledky svého výzkumu v oblasti řízení lidských zdrojů, z toho

  • ​​​​doktorandi z Fakulty podnikohospodářské Eva Hovořáková a Adam Táborský,
  • doktorandka Helena Řepová a Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. z Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Mezinárodní doktorské semináře a workshopy jsou pro doktorandy výbornou možností porovnat svou výzkumnou činnost s doktorandy ze špičkových evropských univerzit a navázat kontakty pro rozvoj mezinárodní spolupráce.

Více informací o seminářích EDEN: https://www.eiasm.net/eden/chronologica-calendar

Více informací o workshopech a konferencích: https://www.eiasm.net/workshops-conferences/workshop-calendar