Návštěva českých vysokých škol v Estonsku

Delegace českých vysokých škol a zástupců Domu zahraniční spolupráce navštívila na konci září estonskou národní agenturu pro program Erasmus+ v Tallinnu. Akce se zúčastnilo 15 zástupců vysokých škol z ČR, za VŠE se zapojila Ing. Radka Vaváková z Oddělení zahraničních styků VŠE.

Ústředním tématem setkání se zahraniční agenturou a třemi estonskými univerzitami Tallinn University of Technology, Estonian Academy of Arts a University of Tartu byla digitalizace procesů v rámci programu Erasmus+.

Účastníci akce mohli sdílet se zahraničními kolegy své zkušenosti s projektem Erasmus Without Paper (EWP), digitálním podepisováním inter-institucionálních smluv či nástrojem Online Learning Agreement. Součástí návštěvy byla možnost nahlédnout do procesů zahraničních oddělení estonských univerzit, organizace výběru a vysílání studentů a zaměstnanců na mobility v zahraničí či IT nástrojů používaných pro administraci projektu Erasmus+.