Opatření rektorky ke snížení rizika nákazy koronavirem

Vážení kolegové, vážení studenti,

dovolujeme si vás informovat o vydání Příkazu rektorky č. 01/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem. Tento příkaz se týká osob přijíždějících z oblastí výskytu koronaviru COVID-19. Pro osoby, které byly v Číně, Hong Kongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, nebo v oblastech Itálie: Lombardie (Milán), Benátsko / Veneto, Emilia Romagna (Bologna), Piemont (Turín), Trentino Alto Adige (Trento a Alpy) platí zákaz 14denního vstupu do prostor kampusu na Žižkově, Jižním městě a Fakulty managementu v Jindřichově Hradci po návratu z rizikových oblastí.

Prosíme všechny studenty a zaměstnance, kteří byli v rizikových oblastech v období po 17. únoru 2020, aby tuto skutečnost ohlásili emailem na adresu: karantena@vse.cz. V mailu prosím uveďte jméno a příjmení, telefon, fakultu, místo pobytu v zahraničí, datum návratu, místo pobytu v ČR. Studenti ubytovaní na kolejích oznámí také název koleje, pokoj a informují vedoucí dané koleje.

Zaměstnanci jsou povinni okamžitě informovat své bezprostřední nadřízené.

Studentům bude po dobu 14 dnů omluvena výuka. Studenti musí studijní referentce doložit přítomnost v rizikové oblasti, například letenkou, dokladem o ubytování nebo čestným prohlášením. Studenty ubytované na kolejích žádáme, aby po dobu preventivní karantény přerušili ubytování na kolejích a karanténu strávili doma. Pokud to nebude možné, budou přestěhováni do vyčleněných pokojů s karanténním režimem na koleji Blanice podle pokynu ředitele SÚZ. Studentům Fakulty managementu v Jindřichově Hradci budou vyčleněny karanténní pokoje na Švecově koleji

V případě příznaků nemoci se spojte telefonicky s Vaším lékařem nebo hygienickou stanicí (+420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900).

Prosíme všechny o maximálně zodpovědný přístup. Do stabilizace situace zvažte prosím nezbytnost služebních i soukromých cest do zahraničí. Pokud do zahraničí odcestujete, registruje se v systému DROZD: https://drozd.mzv.cz.