Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 20. dubna 2020

Prostřednictvím mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. dubna 2020 byly s účinností od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a zároveň byla mimořádným opatřením ze stejného dne a se stejnou účinností nově definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat v rámci České republiky za účelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na vysoké škole, pro které byly výjimky opatřením stanoveny.

Rektorka VŠE rozhodla na základě doporučení náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT o následujících opatřeních:

 • Od pondělí 20. dubna 2020 mohou probíhat státní závěrečné zkoušky na bakalářském, magisterském i doktorském studiu, včetně obhajob závěrečných prací, a souborné zkoušky v rámci vedlejších specializací při dodržení podmínek současného shromáždění pouze nezbytného počtu osob (max. počet osob byl vládou stanoven na pět).
 • Student se smí účastnit zkoušky nebo jiné činnosti na VŠE pouze při splnění následujících podmínek:
  • při vstupu do budovy se ochranné službě prokáže studentskou čipovou kartou,
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
  • má nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor, ústenka, šátek, šála atp.),
  • před vstupem do místnosti provede dezinfekci rukou.
 • Do prostor VŠE bude umožněn vstup studentům, kteří:
  • jdou skládat státní závěrečnou zkoušku nebo její součást, soubornou zkoušku z vedlejší specializace, státní doktorskou zkoušku nebo obhajobu dizertační práce,
  • si jdou vyzvednout objednanou studijní literaturu do knihovny.
 • Čestné prohlášení bude vybírat u vstupu do školy ochranná služba, bez čestného prohlášení nebude žádnému studentovi vstup do prostor VŠE umožněn.

Záměrem MŠMT je i nadále jednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR o dalších fázích uvolňování omezení pro studenty vysokých škol. Pokud dojde k dalšímu uvolnění omezení, budeme studenty i zaměstnance VŠE informovat o příslušných opatřeních, která vždy přijímá krizový štáb složený z děkanů všech šesti fakult, rektorky, kvestora, prorektora pro studijní a pedagogickou činnost a kancléře VŠE.

Písemné čestné prohlášení je ke stažení: zde

 • Autor: Oddělení PR
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: